PROLAND – přehled změn

11.6. 2019

Tento přehled obsahuje pouze změny týkající se funkcí pro zpracování pozemkových úprav.… >>