Jak zpracovat geometrický plán v systému KOKEŠ

Předložený výtah z diplomové práce Ing. Adély Hrubešové, uložený v sekci Návody,  představuje možnosti zpracování geometrického plánu (GP) v systému KOKEŠ ve všech případech, jaké mohou typicky v České republice nastat; na území s digitální katastrální mapou, katastrální mapou digitalizovanou v systému stabilního katastru nebo JTSK nebo analogovou mapou. Předložený výtah si nečiní nárok pokrýt všechny aspekty problematiky zpracovávání geometrických plánů, rozhodně je však užitečný všem uživatelům systému KOKEŠ,  kteří do problematiky počítačového zpracování GP chtějí proniknout.
Práce je příkladem dlouhodobé spolupráce firmy GEPRO  a Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter