KOKEŠ a PROLAND verze 8.60

Programy KOKEŠ a PROLAND přicházejí v nové verzi 8.60 opět s několika novými funkcemi a řadou rozšíření stávajících funkcí.

Mezi novými funkcemi lze najít funkci pro zobrazení obsahu atributů do textu v definičním bodě plochy nebo nové funkce pro tisk a export formulářů geodetických údajů o PBPP pro předání katastrálnímu pracovišti. Zpracovatelé geometrických plánů mohou při importu podkladů VFK získat seznam měřených souřadnic bodů. Nepochybně též ocení dílčí zpřehlednění výpisu věcných břemen a jiných věcných práv na listu vlastnictví.

Do programu PROLAND byl doplněn export seznamu parcel do formátu CSV pro předání katastrálnímu pracovišti. Úprav se dočkala také funkce pro export výsledků pozemkové úpravy do VFK, která nově umí importovat seznam rušených parcel z VFK souboru určeného pro DIKAT. Dále lze zmínit rozšíření tabulky čar o kreslicí klíče pro zobrazení hranic chráněných území a prvků územních systémů ekologické stability.

Podrobné informace o novinkách obsahuje přehled změn KOKEŠ a přehled změn PROLAND.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter