Tipy a triky pro WMS a GP

Do sekce Tipy a triky byly doplněny články pojednávající o problémech při práci s WMS a používání dvojích souřadnic v geometrickém plánu. První článek reaguje na současné dotazy na práci s WMS katastrální mapy ČÚZK, kdy po přechodu na novou verzi serveru mohou nastat komplikace při tisku (generování dat na serveru skončí chybovou hláškou). V tomto konkrétním případě je řešením nastavit maximální velikost výřezu na 2048 pixlů, další obecně platná pravidla uvádí článek. Článek o dvojích souřadnicích v geometrických plánech doplňuje již dříve publikované texty a vysvětluje, jaké kódy kvality se mají nastavit k bodům výkresů a seznamů souřadnic, aby byly správně exportovány do ISKN (souřadnice obrazu a polohy). Dále pak uvádí navržený postup práce s přihlédnutím ke způsobu zobrazení změny (přizpůsobení mapy změně, přizpůsobení změny mapě přiřazením a napojením nebo jen napojením).

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter