Jak změnit nastavení mezních odchylek?

Ke změně mezních odchylek je nutné provést následující kroky:

  1. Spustit KOKEŠe a následně funkci BASIC (otevře se nové okno editoru BASICu).
  2. Do BASICu načíst z podadresáře MAKRA soubor LIM_DEV.BAS.
  3. V tomto souboru najít část týkající se zvolené mezní odchylky, je to ta část souboru, která je uvozená na začátku řádku slovy case:…. (např.: case LD_MEP, case LD_OME atd.). Navíc každý takový řádek má na konci poznámku se slovním popisem mezní odchylky. Následující řádky až do dalšího výskytu case … obsahují konstanty (pro dílčí třídy přesnosti a měřítka mapy) a vzorec pro výpočet mezní odchylky.
  4. Editovat konstanty, případně vzorec pro výpočet odchylky.
  5. Soubor přeložit (spustitelné z menu nebo popup-menu).
  6. Ukončit BASIC a restartovat KOKEŠe.

Od nového spuštění KOKEŠe budou odchylky nastaveny tak, jak je uvedeno v opraveném souboru LIM_DEV.BAS.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter