Je možné při zpracování zakázky GP používat stejnou tabulku Experta jako při práci s katastrální mapou?

Není to možné. Protože výkresy se zákresem geometrického plánu (měřický náčrt, geometrický plán příp. vytyčovací náčrt) obsahují více kresby než je povoleno pro katastrální mapu, obsahuje i příslušná tabulka Experta více položek než tabulka Experta pro katastrální mapu. Pro editovaní měřického načrtu, geometrického plánu a vytyčovacího náčrtu je nutné použít tabulku GEPLAN.TAB, pro editovaní budoucího stavu katastrální mapy je nutné použít tabulku DKM1_3.TAB. V současné verzi KOKEŠe je pro celou zakázku implicitně nastavena expertní tabulka GEPLAN.TAB. Proto pokud editujete budoucí stav, je nutné změnit expertní tabulku na DKM1_3.TAB (Expert – tlačítko Tech. – v novém dialogu v levém dolním rohu vybrat DKM1_3 a potvrdit OK). V novějších verzích KOKEŠe je tato změna automatická.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter