Je nutné pro tvorbu změnových vět instalovat nějaké další programy?

Ve většině případů nebude nutné žádné další programy instalovat a vystačíte s KOKEŠem verze 7.42 a vyšším (nová Vyhláška 26/2007 je zapracována až do verze 8.13 nebo vyšší). Výjimečně se mohou objevit problémy při použití databázového rozhraní ODBC pro databázi MS Access. Toto rozhraní se využívá k vytvoření pomocné databáze s popisnými informacemi získanými z VFK a také k přístupu k těmto popisným informacím. Pokud toto rozhraní v systému Windows chybí, případně se jedná o jeho starší verzi, nepůjde vygenerovat zdrojovou databázi s popisnými informacemi a import dat při zakládání zakázky GP skončí chybou. V tomto případě je nutné ovladač doinstalovat, příp. aktualizovat.

Odkazy směřují na anglické verze opravných balíčků. Pokud je instalovaný operační systém lokalizován, je třeba vybrat ke stažení odpovídající jazykovou verzi.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter