Je povoleno editovat automaticky generované výkresy při úplném zpracovaní GP?

Ano, je to možné. Pokud výkresy vytvářené automaticky (geometrický plán, vytyčovací náčrt, budoucí stav katastrální mapy) neobsahují výslednou kresbu tak, jak bylo požadováno, je možné je doeditovat. Tento postup se použije zejména v případech, kdy automatické generování souboru neproběhlo korektně nebo když je potřeba „doladit” kresbu v okolí zákresu geometrického plánu (ve výkresu měřického náčrtu, geometrického plánu) nebo zákresu nového stavu (ve výkresu s budoucím stavem).

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter