Když budu zpracovávat zakázku GP, dostanu stejné výsledky při použití úplného i zkráceného zpracování?

Ano. Výsledkem obou typů zpracování je výkres s budoucím stavem katastrální mapy (v prvém případě generovaný automaticky, v druhém případě tvořen „ručně”). Existence tohoto výkresu je nutnou podmínkou pro generování změnových vět, při kterém dochází k porovnávání tohoto výkresu s výkresem obsahujícím platný stav. Změnové věty by v obou případech měly obsahovat totožné změny. Jediný rozdíl může nastat v pořadí zapisovaných změn do změnových vět.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter