Lze vytvořit změnové věty i pro zpracování věcného břemene?

Do verze 8.13 systému KOKEŠ
Nelze. V současné době není zákres věcného břemene součástí katastrální mapy, není tedy ani možné vytvořit změnové věty pro věcné břemeno. V nové verzi VFK se již se zákresem věcných břemen do katastrální mapy počítá.

Od verze 8.14 systému KOKEŠ
Ano je to možné. Podle nové Vyhlášky 26/2007 je zákres věcného břemene součástí katastrální mapy. Při jeho tvorbě je nutné splnit několik podmínek. Pokud je věcné břemeno kresleno do měřického náčrtu je nutné jej vždy vyšrafovat. Pokud je kresleno až do budoucího stavu nešrafuje se a kreslí se jen uzavřená linie definující hranici věcného břemena vždy ve směru hodinových ručiček. Všechny lomové body musejí mít číslo bodu a všechny průsečíky se stávajícími hranicemi či vnitřní kresbou musí být uložené do hranice věcného břemene. Naopak tyto průsečíky nesmějí být v původních hranicích či vnitřní kresbě.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter