Mohu editovat i oblasti platného stavu, které nejsou přímo dotčeny GP?

Ano i ne. Je potřeba si uvědomit, že veškeré rozdíly nalezené porovnáním výkresů platného a budoucího stavu katastrální mapy se zapisují do změnových vět. Proto pokud dochází k editaci v části mapy, která s geometrickým plánem přímo nesouvisí, mohou se do změnových vět zapsat i změny z této oblasti, což je samozřejmě chyba. Typickým příkladem je ořezání měřického náčrtu, příp. posunutí parcelních čísel tak, aby se vešla do tiskového výstupu. Při porovnání výkresu budoucího stavu (který vznikne automaticky z tohoto měřického náčrtu) s platným stavem tak vznikne velké množství chybných změn. Může ale nastat i druhá situace, kdy je naopak nutné např. posunout parcelní čísla se šipkou, aby bylo možné umístit do kresby nová parcelní čísla. V tomto případě se sice edituje oblast mimo vlastní geometrický plán, nicméně je žadoucí, aby se provedená změna zapsala do změnových vět.

V případě, kdy je skutečně nutné provést ve výkresu s měřickým náčrtem takové editace, které by měly nechtěný dopad na generování výkresu s budoucím stavem a následně na změnové věty, je lepší tuto editaci provádět až po vygenerování změnových vět. V případě, kdy jsou hotové změnové věty, již měřický náčrt není podkladem pro jejich tvorbu a lze v něm libovolně editovat.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter