Mohu tvořit změnové věty, když mi kontroly hlásí chyby?

Ano i ne. Zaleží, zda chyby obsahuje i zdrojový výkres (výkres s platným stavem katastrální mapy) nebo zda vznikly v důsledku zákresu geometrického plánu. Vždy záleží na přesném posouzení situace. Mnoho chyb lze z pohledu tvorby změnových vět zanedbat, příp. se vyskytují již ve zdrojovém souboru, a proto je lze také ignorovat. Mezi nejčastěji objevující se chyby patří:

  • Chyba volných linií – tato chyba, která porušuje topologickou čistotu dat, může vzniknout při zákresu geometrického plánu (a pak se skutečně jedná o chybu), nicméně v současné době se hojně objevuje v důsledku toho, že zdrojové VFK soubory obsahují výřez mapy s neuzavřenými parcelami. Z pohledu tvorby změnových vět se tedy nejedná o chybu a na generování změnových vět nemá vliv.
  • Chyba nesouladu s tabulkou Experta – tato chyba upozorňuje na to, že se ve výkrese s budoucím stavem objevil prvek, který není definován v tabulce Experta a tudíž může být chybný (neodpovídající dané technologii). Je-li pro editaci budoucího stavu využívána nadstavba Expert, nemělo by k dané chybě vůbec dojít. Je-li tato chyba přesto při kontrolách nalezena, jedná se patrně opět o chybu vyskytující se již ve zdrojovém výkrese, která nemá na zpracování vliv. Mezi takové chyby patří např. chybně definovaný vztažný bod u parcelních čísel importovaných z VFK, kdy se přebírá vztažný bod 1, ačkoliv vyhláškou jsou definovány pouze vztažné body 2, 5 a 8. Další problematickým prvkem jsou šipky k parcelním číslům, které existují ve VFK ve dvou variantách. Systém KOKEŠ používá při zákresu šipky Expertem pouze jednu variantu šipky (jak je požadováno), proto je i v tabulce Experta definována pouze jedna šipka. Objeví-li se ve zdrojových datech i druhý typ šipky, může se objevit i tato chyba, která ale na další zpracování ani na tvorbu změnových vět nemá žádný vliv.
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter