Síťová verze aplikací (SW-key, Flash-key)

Instalace licenčního serveru | Instalace aplikací na jednotlivých počítačích | Statistiky licenčního serveru

Instalace síťové verze aplikací (SW-key, Flash-key)

Tento postup je určen pro síťové instalace se softwarovým nebo flash klíčem. Postup získání síťového softwarového klíče je shodný s postupem získání lokálního klíče a je popsán zde.

Instalace se skládá ze dvou kroků:

 1. instalace licenčního serveru
 2. instalace aplikací na jednotlivých počítačích
 1. Instalace licenčního serveru MISYS-WEB

  1. V sekci Download si stáhněte aktuální instalační soubor licenčního serveru MISYS-WEB (do sekce Download je nutné se zaregistrovat/přihlásit). Je označen jako „softwarový klíč, flash klíč“.
  2. Stažený instalační soubor „HaspWebxx.xx_SW.zip“ (kde xx.xx je označení verze, např. HaspWeb11.73_SW.zip) rozbalte do libovolného adresáře a spusťte instalaci („Disk_001Setup.exe“).
  3. Instalací vás provede instalační průvodce.
  4. V nabídce Start se objeví aplikace MISYS-WEB služby.
  5. Spusťte tuto aplikaci, která umožňuje přidat funkci licenčního serveru do služeb operačního systému. V případě vyššího zabezpečení operačního systému je nutné spouštět konfigurační nástroj „MISYS-WEB služby“ přes kontextové menu „Spustit jako administrátor“.
  6. Nastavte tyto položky:
   • [bind:]port – číslo portu, na kterém licenční server bude spuštěn (doporučujeme port 8020)
   • exe – cesta k souboru „wwwkokes.exe“
   • ini – cesta k souboru „wwwkey.ini“
   • ref – je bez vyplněné hodnoty
  7. Tlačítkem Přidat vytvoříte novou službu Licenčního serveru. Např. MISYS web na portu 8020
  8. Funkcí Spustit nastartujete licenční server jako systémovou službu.

Ukázka možného nastavení služby

Ukázka možného nastavení služby

Poznámky:    

 • Jestliže je operační systém chráněn firewallem, je nutné povolit přístup z pracovních stanic lokální sítě na spuštěný port.
 • Funkce „Test“ umožňuje spustit licenční server v testovacím režimu, ve kterém můžete sledovat informace o spuštění služby, číslu licenčního klíče, počtu licencí a logování jednotlivých činností.
 • Pokud použijete na serveru zároveň Softwarový i Flash klíč má přednost licence načtená z Flash klíče.
 1. Instalace aplikací na jednotlivých počítačích

  1. Instalace síťových verzí aplikací se shoduje s instalacemi lokálních verzí se softwarovým nebo flash klíčem a je popsána v příslušných článcích.
  2. K propojení lokální nainstalované aplikace s licenčním serverem MISYS-WEB dochází přes konfigurační soubor „HARDLOCK.INI“ Tento soubor je obsažen v programovém adresáři a jsou v něm tyto řádky:
[system]
dis_loc_key=0
ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY
 1. Tento soubor zeditujte např. v programu Poznámkový blok tak, že v klíči „ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY“ nastavte IP adresu nebo jméno serveru a příslušný port pod kterým jste službu spustili.
 2. Další možností nastavení vazby na licenční server je doplnění údaje „ls_addr=http://server:port/OUT/TXT/KEY“ do příslušného inicializačního souboru jako je WKOKES32.INI pro aplikaci KOKEŠ nebo IS.INI pro aplikaci MISYS. Tento údaj se zapisuje do sekce [system]. Do verze programů 11.70 byla tato možnou jedinou podporovanou. Nastavení v INI souboru má přednost před nastavením ve souboru „HARDLOCK.INI.

Poznámky:    

 • Řetězec „/OUT/TXT/KEY“ je nutné zapsat velkými písmeny.
 • Klíčem  „dis_loc_key=1“ můžete zamezit načítání lokální licence a to v případě, že máte současně nainstalován i druhý, lokální softwarový nebo flash klíč.
 •  V menu našich programů je v položce O aplikaci vidět číslo načteného klíče např. „Licence: 123456“

Statistiky licenčního serveru

Činnost licenčního serveru je logována a umožňuje administrátorům zobrazovat statistiky přístupů.

Server je obvykle spuštěn na dvou portech. Na jednom poskytuje licence lokálním aplikacím MISYS a na druhém poskytuje statistické informace získávané logováním. První port pro poskytování licencí odpovídá nastavení v Správě služeb MISYS-WEB (obvykle 8020). Druhý port statistiky je obvykle spuštěn na portu 8021.

Před prvním spuštění statistik je nutné nastavit příslušná oprávnění dle následujícího postupu:

 1. V Internetovém prohlížeči libovolného počítače v síti zadejte adresu s portem statistiky (obvykle 8021)  http://server:8021/ADDUSER např.: http://192.168.1.1:8021/ADDUSER (řetězec ADDUSER zadat velkými písmeny).  
 2. Přihlaste se pod jménem „admin“ bez hesla
 3. Zadejte nové heslo a povolte všechna oprávnění. Nastavení potvrďte tlačítkem Přidat/Upravit

Správa uživatelů MISYS-WEB

Správa uživatelů MISYS-WEB

 1. Statistiky spustíte v Internetovém prohlížeči na adrese http://server:8021/STAT např.: http://192.168.1.1:8021/STAT (řetězec STAT je nutno zadat velkými písmeny).
 2. Volbou „využití licencí“ v menu statistik (levý sloupec) se zobrazí aktuální využití licencí.

Aktuální využití licencí

Aktuální využití licencí

Poznámka: Číslo portu, na kterém jsou přístupné statistiky je defaultně nastaveno na hodnotu 8021. Jak tento port změnit se dozvíte v nápovědě licenčního serveru

Zpět na začátek

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter