Změnové věty – v dialogu pro tvorbu nemohu najít potřebný způsob využití pozemku pro druh pozemku zastavěná plocha.

Toto není chyba. Součástí změnových vět pro geometrický plán ve VFK nesmí být informace o budově (druh budovy, způsob využití budovy), proto se tyto údaje pro druh pozemku zastavěná plocha nenabízejí. Pro druh pozemku zastavěná plocha lze použít pouze způsob využití zbořeniště, společný dvůr, nebo musí zůstat způsob využití prázdný.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter