WMTS služby v ČR

Tato stránka uvádí pouze WMTS servery, WMS servery mají samostatný seznam.

Společnost GEPRO spol. s r.o. dále uvádí seznam dostupných WMTS služeb poskytovaných řadou úřadů a institucí v celé ČR. Nemůže však garantovat úplnost seznamu, ani funkčnost odkazů.

Pro otevření následujících WMTS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve funkci Soubor/Mapové služby/Otevřít WMS/WMTS server:

  • základní mapy ČR
   http://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ZM/WMTService.aspx
   http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/zm/MapServer/WMTS?
  • ortofotomapa ČÚZK
   http://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ORTOFOTO/WMTService.aspx
   http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer/WMTS?
  • geomorfologické jednotky ČR – 1998
   http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/GeomorfologickeJednotky/MapServer/WMTS?
 • Národní geoportál INSPIRE
  • II.vojenské mapování
   http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/CENIA/cenia_rt_II_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS
  • III.vojenské mapování
   http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/CENIA/cenia_rt_III_vojenske_mapovani/MapServer/WMTS
  • automapa
   http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/CENIA/cenia_rt_automapy/MapServer/WMTS
  • rastrová topografická mapa
   http://geoportal.gov.cz/ArcGIS/rest/services/CENIA/cenia_rt_RETM/MapServer/WMTS
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter