Zpracovávám GP v území, kde není DKM, a na katastrálním pracovišti jsem dostal VFK soubor. Mohu tento soubor využít i při zpracování grafického typu GP bez změnových vět?

Do verze 7.53 systému KOKEŠ
Ano, je to částečně možné, i když postup je poněkud pracný. Zdrojový VFK soubor s největší pravděpodobností neobsahuje grafická data, ale pouze popisné informace o parcelách, příp. registr souřadnic. Je nutné „jakoby” založit zakázku GP se změnovými větami ve formátu VFK a provést import dat z VFK. Ten v tomto případě skončí chybou, ale pokud je to možné a popisná data jsou k dispozici, vytvoří se v adresáří zakázky GP pomocná databáze s popisnými informacemi. Ostatní podklady, jako např. registr souřadnic, importována nebudou. Poté již stačí založit správnou zakázku GP a databázi budete moci využít při výpočtu geometrického plánu nadstavbou GEPLAN. Do této nadstavby ji připojíte přes volbu Geplan -> Nástroje -> Nastavení -> databáze parcel.

Od verze 7.54 systému KOKEŠ
Ano, je to možné. Zdrojový VFK soubor s největší pravděpodobností neobsahuje grafická data, ale pouze popisné informace o parcelách příp. registr souřadnic. Založíte novou zákázku GP s volbou grafický typ GP bez změnových vět a jako vstup zadáte i VFK soubor. Při importu dat z VFK se automaticky naimportují veškeré dostupné podklady, tj. popisné informace a registr souřadnic, jsou-li k dispozici. Registr souřadnic se naimportuje jako seznam souřadnic platného stavu se jménem NAZEV_ZAKAZKYPS.STX a automaticky se stane součástí zakázky GP. Tento seznam souřadnic je podkladem pro kresbu měřického náčrtu. Pomocná databáze s popisnými informacemi je pak automaticky využívána při vyplňování údajů o parcelách v nadstavbě GEPLAN (databázi není nutno připojovat).

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter