Archiv

ATLAS – Digitální model terénu (DMT)

Práce s výškopisem v systému MISYS a KOKEŠ

Polohopisná data v systému MISYS a KOKEŠ mohou obsahovat i informace o nadmořské výšce (souřadnici Z), na jejichž základě je možné vytvořit digitální model terénu.… >>

Export rastrů z programu KOKEŠ

Soubor rastru obvykle obsahuje jen barvu kresby v jednotlivých pixlech, chybí u něho informace o poloze a velikosti (pixl nemá dán rozměr – je to jen „nějak barevný puntík“).… >>