Archiv

Technologie tvorby výkresu

Úvod

Společně s rozvojem výpočetní techniky se také zvětšuje množství využívaných dat – v našem případě map s různou tématikou.… >>

Územně analytické podklady

Po dva roky pracovaly obce s rozšířenou působností (ORP) na zpracování územně analytických podkladů (ÚAP), aby splnily povinnost vyplývající ze zákona č.… >>