Archiv

Jak změnit nastavení mezních odchylek?

Ke změně mezních odchylek je nutné provést následující kroky:

Spustit KOKEŠe a následně funkci BASIC (otevře se nové okno editoru BASICu).… >>