Archiv

Lze editovat výkresy zakázky GP libovolným editačním nástrojem KOKEŠe?

Nelze. Teoreticky to sice možné je, ale pouze za předpokladu, že zpracovatel velmi dobře zná strukturu výměnného formátu tak, jak je definována v KOKEŠi, a zároveň je podrobně obeznámen se základními grafickými elementy (vrstva, kreslicí klíč, symbol atd.) pro zakázku GP.… >>