Archiv

WMTS služby v ČR

 

Aktuální seznam dostupných WMTS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR, o kterých máme vědomost, je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů.… >>

WMS služby v ČR

 

Aktuální seznam dostupných WMS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR, o kterých máme vědomost, je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů.… >>

Hlášení při importu VFK do ISKN

V následujícím dokumentu jsme popsali hlášení, se kterými se setkáváme při odevzdávání VFK s geometrickým plánem (GP) nebo pozemkovou úpravou (PÚ) na katastrálním úřadě (úřad).… >>