Atlas prvků technického standardu polohopisu pro pozemkové úpravy

Zpracovatelům komplexních pozemkových úprav vyhotovených dle metodického pokynu pro práci s VFP může dobře posloužit Atlas prvků technického standardu polohopisu pro pozemkové úpravy, zpracovaný v souladu s tímto pokynem.. Autorka, Ing. Hana Vanclová, Atlas zpracovala ve své diplomové práci a poskytla jej ke zveřejnění na našich stránkách.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter