Geoportál GEPRO – nová služba pro obce a města

Společnost GEPRO představila na začátku dubna na ISSS v Hradci Králové Geoportál GEPRO – novou internetovou službu určenou obcím a městům. V základní podobě, která je zcela zdarma, mohou uživatelé přistupovat k mapovým datům, kterými jsou: ortofotomapa, topografická mapa, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK. Už v této základní podobě jsou možné některé jednoduché funkce, jako např. měření ploch a vzdáleností, tiskové výstupy apod. V rozšířené podobě si obce mohou objednat doplnění Geoportálu o řadu dalších mapových podkladů, včetně např. územního plánu, technické mapy, cenové mapy, digitálního modelu terénu, historických map, archivních ortofotomap a řady dalších. V oblasti katastru nemovitostí je možné využívat pokročilé funkce, jako jsou např. výpisy listů vlastnictví, statistiky, sumarizace, specializované dotazy, vyhledávání a řada dalších. Rozšířenou podobu Geoportálu GEPRO lze s výhodou využít ke správě území a plánování rozvoje obce, může obsahovat územně analytické podklady, regulativy, územní plán… Podobně jako v případě systému MISYS lze i Geoportál GEPRO rozšířit o desítky pasportů (budov, hřbitovů, komunikací, mobiliáře, nájemních smluv, nemovitého majetku, studní, svozu odpadu, veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací, výkopových prací, zeleně…). V případě rozšířené podoby Geoportálu GEPRO je samozřejmostí možnost propojení s dalšími agendami úřadu, zajištění zabezpečeného přístupu, multimediální funkce atd.

geoportal_gepr.jpg

Základní podobu Geoportálu GEPRO můžete vyzkoušet na adrese: http://geoportal.gepro.cz/obce/nazev_obce Název obce uvedete bez diakritických znamének a použijete podtržítka v případě víceslovného názvu.
např.: http://geoportal.gepro.cz/obce/klobouky_u_brna.
resp.: http://geoportal.gepro.cz/orp/moravska_trebova.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter