Přehled příspěvků na Setkání GEPRO & ATLAS 2018

Pro Vás, kteří jste neměli možnost zúčastnit se 24. ročníku konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS, ale i pro Vás, kteří jste se zúčastnili, vystavujeme přehled přednášek.

Novinky z rezortu ČÚZK – Petr Souček (ČÚZK)
Data KN a GDPR – David Legner (ČÚZK)
Příprava rekodifikace veřejného stavebního práva – Roman Vodný (MMR ČR)
Novinky z SPÚ v oblasti pozemkových úprav – Michal Gebhart (SPÚ)
… co je nového na IPR letem světem… – Jiří Čtyroký (IPR Praha)
Technologie, produkty a standardizace – Vojtěch Zvěřina (GEPRO)
MŽP ČR: data a možnosti využití – Jitka Faugnerová (CENIA)
Rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace – Eva Kubátová (MV ČR)
Zajímavosti RÚIAN – Jiří Formánek (ČÚZK)
Využití programu MISYS v ÚHÚL – Milan Říha, Jana Kolaříková (ÚHÚL)
Digitalizace územně plánovací činnosti – Kateřina Vrbová (MMR ČR)
Využití dronů na SPÚ – Luděk Drápal (SPÚ)
Souřadnicové systémy v geodatech ČÚZK a jejich transformace – Jan Řezníček (ZÚ)
DTM v Plzeňském kraji – Antonín Procházka (Plzeňský kraj)

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter