Seminář – KOKEŠ verze 11 a geometrické plány (aktualizováno)


 Pozor! Změna místa konání!

Pro velký zájem se akce uskuteční v hotelu Olšanka.
(aktualizováno 14.3.2014)


Stále hledáte způsoby, jak co nejefektivněji zpracovávat geometrické plány?

Zástupci společnosti GEPRO Vám představí novou technologii tvorby geometrického plánu dle Vyhlášky 357/2013 Sb. v systému KOKEŠ a související činnosti.

Seminář v ceně 1089 Kč (včetně DPH) je určen geodetům, technickým pracovníkům a dalším.
Vložné uhraďte spolu se zasláním přihlášky na účet GEPRO spol. s r.o.

Údaje pro platbu:
ČÍSLO ÚČTU: 121619379/0800.
Jako variabilní symbol použijte  Vaše IČO.

Daňový doklad bude vystaven a zaslán na Vaši adresu bezprostředně po uhrazení vložného. 

Termín konání:
1. dubna 2014

Místo konání:
Sídlo GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, Praha 5, 1. patro, zasedací místnost

Program:
09:00 – 09:30 – Registrace
09:30 – 10:45 – Úvodní představení, novinky
10:45 – 12:00 – Technologie tvorby GP – 1. část
12:00 – 13:00 – Polední přestávka
13:00 – 15:00 – Technologie tvorby GP – 2. část  

Tematické okruhy semináře:

  • číslování bodů, převody mezi dvanácti a patnáctimístnými čísly
  • výpočet výměr parcel dle katastrální vyhlášky (bez vložených bodů)
  • grafický vzhled prvků výkresu náčrtů a grafického znázornění GP (technologie tvorby GP14)
  • Geplan – automatické naplnění z grafiky
  • zákres rozsahu věcného břemene v GP (spojování šrafovaných ploch)
  • seznam souřadnic rušených bodů 

Přihlášky:
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu ivo.lindovsky@gepro.cz.
V přihlášce uveďte:

  1. Firmu
  2. Jméno a příjmení přihlašované osoby
  3. Fakturační adresu včetně PSČ
  4. IČ a DIČ
Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter