Výměnný formát pozemkových úprav: PROLAND je připraven

Státní pozemkový úřad (SPÚ) připravuje vyhlášení výměnného formátu pozemkových úprav (VFP), který bude sloužit především pro předávání dílčích etap pozemkové úpravy od zpracovatele na pobočku SPÚ, kde proběhne automatická kontrola přebíraných dat. Povinnost používat výměnný formát poz. úprav bude zakotvena v zadávací dokumentaci nově vypisovaných zakázek SPÚ (zřejmě od 1.6.2013); aktuálně rozpracovaných zakázek se týkat nebude.

Podpora VFP je zapracována do nové verze systému PROLAND. Tato verze je nyní pečlivě testována a upravována tak, aby zůstalo zachováno maximum ze stávajících výhod řešení, na které jsou pracovníci pozemkových úřadů, projektanti a geodeti zvyklí. Nová verze systému PROLAND bude dostupná v rámci licence na verzi 11, kterou již dnes mají k dispozici všechny pobočky SPÚ i mnozí projektanti.

Zveřejnění VFP je výsledkem práce odborných týmů zřízených Ministerstvem zemědělství ČR (od ledna 2013 SPÚ), na které se zástupci firmy GEPRO aktivně podíleli. VFP přinese mnohé změny zažitých postupů – např. bude stanoveno závazné pořadí jednotlivých etap pozemkové úpravy (požadováno zpracování a odevzdání plánu společných zařízení před vstupními nároky apod). Další změnou je striktní vyžadování shodné mapy pro ocenění pozemků (mapa bonit, doplněná o kódy souboru lesních typů a fiktivní kódy pro ocenění nezemědělských pozemků) jak pro nároky, tak i pro návrh nové parcelace. Výměnný formát také neumožní ocenit pozemky čistě podle využití (bez průniku s oceňovací mapou).

Součástí nové verze systému PROLAND jsou jak nové funkce (Solitéry), tak i nové možnosti u stávajících funkcí (oddělená evidence pracovních a finálních parcelních čísel navržených parcel) a další možnosti kontrol dat vstupních nároků a návrhu. Tyto kontroly budou moct využívat jak zpracovatelé, tak i pracovníci poboček SPÚ.

Lze také zmínit novou povinnost integrovat všechna data (zaměření skutečného stavu, účastníci řízení, šetření obvodů, PSZ, nároky,návrh) v jednom prostředí. V tomto ohledu je systém PROLAND plně připraven, neboť vedle funkcí pro projektování zahrnuje geodetické funkce, robustní nástroje pro import z jiných platforem i integraci s DMT Atlas.

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter