Historie společnosti

Společnost GEPRO byla založena v prosinci 1991. Ve svých počátcích se orientovala na vývoj systému KOKEŠ, tehdy skutečně převratného softwaru pro geodety a další tvůrce dat.

Velkým úspěchem byl produkt MISYS, jehož vývojem společnost GEPRO zareagovala na potřebu využívat digitální mapy a další data ve druhé polovině devadesátých let. Geografický informační systém MISYS ocenily stovky spokojených uživatelů, zejména měst a obcí. GIS MISYS uživatelům umožnil efektivně využívat data katastru nemovitostí v kombinaci s nejrůznějšími mapovými podklady ve vektorové i rastrové podobě. Spektrum činností společnosti se tehdy rozšířilo o poskytování služeb v podobě dodávek softwaru a dat na klíč.

Zhruba od roku 2000 se datuje další etapa vývoje produktů společnosti GEPRO, spojená s nástupem moderních technologií. Prudký rozvoj webových technologií a dostupnost internetu vedly k vývoji geografického informačního systému MISYS-WEB, který umožňuje uživateli využívat data prostřednictvím webového prohlížeče.

V roce 2005 proběhl, v souvislosti s tehdejšími požadavky trhu, ve společnosti GEPRO  audit, při kterém byl úspěšně certifikován systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000. V letech 2008 a 2011 byl systém managementu jakosti obhajován. V dalších letech společnost v certifikaci nepokračovala.

Po roce 2010 došlo k hlubší integraci a využívání open source zdrojů s interními vývojovými kapacitami firmy, které později vyústily k překlopení geografického informačního systému MISYS-WEB na platformu internetového řešení systému Geoportál GEPRO. Dále se rozšířilo spektrum činností firmy, které vedly k vývoji speciálních uživatelských aplikací orientovaných např. na pasporty majetku a technického vybavení uživatelů, projektování komplexních pozemkových úprav, tvorbu územně-plánovací dokumentace, řešení restitucí apod.

V roce 2021 společnost GEPRO oslaví třicáté výročí svého založení.