Historie společnosti

Společnost GEPRO byla založena v prosinci 1991. Ve svých počátcích se orientovala na vývoj systému KOKEŠ, tehdy skutečně převratného softwaru pro geodety a další tvůrce dat.

Velkým úspěchem byl produkt MISYS, jehož vývojem společnost GEPRO zareagovala na potřebu využívat digitální mapy a další data ve druhé polovině devadesátých let. Geografický informační systém MISYS ocenily stovky spokojených uživatelů, zejména měst a obcí. GIS MISYS uživatelům umožnil efektivně využívat data katastru nemovitostí v kombinaci s nejrůznějšími mapovými podklady ve vektorové i rastrové podobě. Spektrum činností společnosti se tehdy rozšířilo o poskytování služeb v podobě dodávek softwaru a dat na klíč.

Zhruba od roku 2000 se datuje další etapa vývoje produktů společnosti GEPRO, spojená s nástupem moderních technologií.
Prudký rozvoj webových technologií a dostupnost internetu vedly k vývoji geografického informačního systému MISYS-WEB, který umožňuje uživateli využívat data prostřednictvím webového prohlížeče. Rozvoj technologií v oblasti mobilní telefonie a GPS zase umožnil odborníkům společnosti vyvinout systém MISYS-CAR, s úspěchem využívaný v oblasti dopravních systémů. Speciální uživatelské aplikace byly orientovány také na pasporty majetku a technického vybavení uživatelů, projektování komplexních pozemkových úprav, tvorbu územně-plánovací dokumentace apod.

V roce 2005 proběhl ve společnosti GEPRO audit, při kterém byl úspěšně certifikován systém managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000. V letech 2008 a 2011 byl systém managementu jakosti obhájen.

V roce 2016 společnost GEPRO oslavila dvacátépáté výročí svého založení.