MISYS-WEB

MISYS-WEB je geografický informační systém (GIS) aplikovaný v prostředí intranetu/Internetu. Uživateli umožňuje pracovat na lokálním počítači v prostředí internetového prohlížeče (např. Internet Explorer), s daty umístěnými na vzdáleném datovém serveru.

Systém MISYS-WEB existuje v několika variantách, z nichž většina je součástí základní instalace. Kromě úplné aplikace je možné systém provozovat ve zjednodušené verzi, v obou případech s podporou nebo bez podpory jazyka Java. Systém je možné též provozovat na mobilních zařízeních typu tablet, mobilní telefon.

Proč zvolit MISYS-WEB

Rozšíření o speciální aplikace

MISYS-WEB využívá několik speciálních aplikací vyvinutých firmou GEPRO, je to:

  • Webová služba MISYS-KMAPY, umožňující uživatelům v jednom prostředí internetového prohlížeče nebo desktopové aplikace současně využívat data z vlastních i externích zdrojů, včetně katastrálních map a SPI KN.
  • systém MAPA3 – velmi zajímavá aplikace, která na rozdíl od mnoha GIS systémů nepracuje s prvky uloženými souborově, ale databázově. Všechny grafické i negrafické prvky ukládá do relační databáze Oracle.

Mobilní aplikace

Ukázka mobilní aplikace pro obec Dolní Břežany:

mobilní aplikace - Dolní Břežany

http://dolni_brezany.obce.gepro.cz/smp

Reference

Příklady nasazení MISYS-WEB (ale i jiných webových aplikací společnosti GEPRO) – viz odkazy na veřejně přístupné aplikace:

  • ukázkovou aplikaci obce Jáma, provozuje společnost GEPRO jako demo aplikaci
  • systém MISYS-WEB využívá ČÚZK v aplikaci Archiv, tato poskytuje vybrané údaje např. o stavu katastrálních map, jejich digitalizaci apod.)
  • mapová služba města Vodňany a úvodní strana (vysvětlení práce s ikonami)
  • statutární město Kladno provozuje mapový portál města Kladna
  • interaktivní mapový systém ORP Černošice
  • město Cheb a okolní obce využívají systém MISYS-WEB společně
  • k uživatelům systému MISYS-WEB patří také obec Líbeznice