Dodávky mapových podkladů a zpracování dat

GEPRO spol. s r.o. poskytuje mnoho služeb v oblasti zpracování geografických i jiných dat. Více než dvacet let práce v oboru garantuje vysoké odborné zkušenosti a mnoho osvědčených postupů. Jsme schopni uspokojit náročné požadavky za příznivé ceny. Samozřejmostí je vysoká úroveň kvality zpracování.

Dodávky mapových podkladů od poskytovatelů

 • Kompletace a jednorázové dodávky nejrůznějších mapových podkladů přímo od poskytovatelů
 • Poskytování služeb – pravidelné aktualizace dat, využívaných nejen v našich GIS produktech (zejména MISYS a MISYS–WEB)
 • Provoz portálů – aktuální data přístupná přes internet

Tvorba a údržba mapových podkladů

 • Zpracování dat o území pro územně analytické podklady (ÚAP)
 • Zpracování a kompletace ÚAP včetně veškerých požadovaných výstupů včetně možnosti prezentace výsledků na internetu
 • Tvorba technologií pro práci s daty v systémech MISYS, PROLAND, KOKEŠ
 • Údržba technických i jiných map
 • Odborná spolupráce při zpracování územních plánů apod.
 • Tvorba nových dat odvozením z jiných podkladů s dodržením specifických podmínek
 • Skenování a digitalizace podkladů

Grafická prezentace a výstupy

 • Tvorba knihoven pro grafickou prezentaci dat v našich aplikacích dle individuálních požadavků zákazníka
 • Zpracování různých typů výstupů z kombinací GIS dat včetně přípravy a realizace rozsáhlých tisků
 • Možnost prezentace geografických dat na internetu

Veškeré práce s rastry i vektory včetně dávkových a velmi rozsáhlých

 • Zeměpisné usazení
 • Převody mezi různými souřadnými soustavami
 • Převody do různých kartografických zobrazení
 • Převody mezi formáty
 • Rozřezání na části (pravoúhlé i polygonem ohraničené)
 • Převod CAD dat do GIS podoby
 • Jakékoliv úpravy atributů u GIS dle specifických požadavků
 • Změny barevných palet rastrů, možnost redukce barev, vytažení pouze některých barev, apod.
 • a další

Specifické datové práce

 • Generalizace
 • Tvorba objektových datových vrstev
 • Změny topologií
 • Databázová podpora
 • Migrace dat

Automatizace datových zpracování

 • Návrh technologických linek pro opakované zpracování dat včetně tvorby SW na míru