Geopotrál GEPRO – přehled změn

13.52

Systém

 • Možnost připojit do orientační přehledky jakýkoliv mapový podklad.
 • Uložení/načtení ručně připojených dat.
 • Lze použít mapové podklady v různých souřadných soustavách současně.
 • Možnost zakázat klik nad uzlem v treeview.
 • Rozbalený uzel v treeview.
 • Zvýrazňování objektů při výpisu atributů.
 • Modifikace kresby v poznámkovém výkresu.
 • Zoom na kresbu při otevírání poznámkové kresby.
 • Možnost vytvářet aliasy URL adres pro routování na klientovi.

Pasporty

 • Výpisy objektů nad sebou (lupa vs zobrazení seznamu).
 • Možnost minimalizovat okno výpisu.
 • Možnost zobrazovat některé dokumenty pasportu jen uživateli s oprávněním ADMIN (dokumenty s předponou adm_)
 • Možnost dvojího skinování.
 • Možnost přednastavení stylů pro zvýrazňování v katastru a v pasportech z referenčního souboru.
 • Zvýrazňování parcel přiřazených k objektům pasportu pomocí modulu Katastr.
 • Dohledávání parcely z mapy při zakládání nového objektu u vybraných pasportů.
 • Možnost zadávat v pasportech na mobilu polohu z GPS.
 • Zobrazování objektů pasportu v seznamu a zobrazení ze seznamu do mapy.
 • Shlukovaná data v jednoduchých pasportech.

Katastr

 • Nový design ikon (sladění s pasporty).
 • Omezení výběru katastrálních území z RÚIAN při hledání parcely pro více obcí najednou.
 • Podmínky v katastru akceptují číslo tělesa.

Data

 • Mapová vrstva Majetek významných vlastníků rozšířena o parcely KRNAP a NPŠ.
 • Věcná břemena do všech webhostingových projektů.

Mobilní verze

 • Možnost sledování polohy a průběžné zobrazování v mapě.
 • Možnost uložení zaznamenané trasy při sledování polohy do GPX.

13.10

 • poznámkový výkres, nové funkce
  • tvorba a editace poznámkového výkresu – bod, čára, obdélník, plocha, text, kružnice
 • plugin pro uživatelské připojení WMS
 • upload vlastních souborů (přímo nebo konverzí) a připojování externích zdrojů dat různých formátů (WMS, WMTS, WFS, GeoJSON, GML, GPX, KML, TopoJSON, WKT, DGN, DWG, DXF, SHP, VYK)
 • připojování externích zdrojů v jiných souřadnicových systémech např. veřejně dostupné mapy OSM (OpenStreetMap), Seznam.cz
 • výpis připojených informací přes GetFeatureInfo (WMS, WMTS, WFS)
 • připojování vrstev v rozsáhlých projektech jako skupina vrstev. Skupina vrstev má stejné vlastnosti pro všechny vrstvy (např. ÚAP)
 • propojení s VITA včetně editace bodů ISUI
 • pasporty a Katastr
  • editace geometrie objektů v bodových i liniových pasportech
  • zvýrazňování uložených selekcí v pasportech a katastru, pamatování (výběrů), nastavování barev a šířek (prezentací), zobrazování výpisů (selekcí)
  • přebírání polohy z GPS – zobrazení polohy v mapě, zadávání polohy z GPS v pasportech
  • pasport závad – možnost odesílání mailů zadavateli a správci
  • možnost připojení vzdáleného serveru s SPI-KN (odkaz na vzdálený server např. RÚIAN)
  • práce s dokumenty v jednoduchém pasportu. Kromě obrázků i jakýkoliv jiný dokument
  • pasport dřevin – formulář pro pokácení stromů
 • nový způsob autorizace
  • společná služba pro režim bez i s přihlášením
  • různé datové sady pro oba režimy
  • možnost nezávislé autorizace pro každý pasport a uživatele (v rámci jednoho geoportálu může být definováno více uživatelů svým jménem/heslem. Každý z uživatelů může mít právo editovat jiný pasport).
 • Katastr (práce s daty SPI)
  • podpora hromadných výběrů parcel pro klienty VERA a VITA
  • výpis věcných břemen pomocí pasportního pluginu v Geoportálu GEPRO
 • ovládání
  • tlačítka pro procházení v historii v dialozích i tooltipech
 • zobrazování copyrightu k datové vrstvě
 • možnost startování aplikace v minimalizované formě
 • vyhledávání v RÚIAN jako webové službě – možnost schování panelu
 • možnost nastavení DPI v tisku a změna přednastavených tiskových hodnot DPI