MISYS-KMAPY

Stavebnicové řešení systému MISYS je v ČR díky jednoduchosti, funkčnosti, cenové politice a podpoře uživatelů velmi oblíbené. Další rozšíření využitelnosti systému MISYS přináší webová služba MISYS-KMAPY. Uživatelům umožňuje v jednom prostředí internetového prohlížeče nebo desktopové aplikace současně využívat data vlastní i data z externích zdrojů, včetně katastrálních map a popisných informací z katastru nemovitostí, poskytovaných např. formou služeb WMS. Negrafické informace jsou k dispozici formou nahlížení do katastru či dálkového přístupu.

Klady řešení MISYS-KMAPY

  • Umožňují kombinovat nejrůznější data ze všech možných vlastních a externích zdrojů (data KN, ortofotomapy, orientační plány měst, …).
  • Nabízí uživatelům vysokou úroveň funkčnosti softwaru včetně zákaznických úprav za příznivých cenových podmínek.
  • Uživatelé mají k dispozici široké spektrum služeb, počínaje aktualizacemi dat a softwaru, přes školení a uživatelskou podporu, až po účelová zákaznická řešení.

MISYS-KMAPY proto velmi dobře poslouží těm uživatelům, kteří ke své činnosti potřebují mít snadný přístup k mapovým i negrafickým údajům z katastru nemovitostí, ve spojení s dalšími sadami dat nebo těm , kteří potřebují do svých uživatelských systémů integrovat datové vrstvy velkého plošného rozsahu bez nutnosti nákupu těchto dat.

Nejjednodušší způsob jak MISYS-KMAPY vyzkoušet, je požádat firmu GEPRO o přístup na tuto službu.