MISYS-WEB – přehled změn

MISYS-WEB se dále rozvíjí pod označením Geoportál GEPRO. Novější informace o změnách proto naleznete v přehledu změn Geoportálu GEPRO.

14.20

 • V „Písemném operátu“ přidáno vyhledání katastrálního území (dle názvu i kódu).

13.53

 • Doplnění helpu o sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).
 • Zobrazování přihlašovacího jména právě přihlášeného uživatele.
 • Oprava hromadného výběru objektů v pasportech.

13.13

 • Možnost nastavení výchozí hodnoty DPI tisku. Implicitně je 300 DPI.
 • Výpisy atributů – symbolické zobrazování odkazů.
 • Možnost potlačení výpisu záhlaví v uživatelské identifikaci.

12.50

 • Možnost využívat připojení fotografií s informacemi v EXIFu pro uživatele našich webhostingů.
 • Možnost přidání filtru podle serveru do statistik.

12.32, 12.31, 12.30

 • Možnost startovat panel pro fulltextové vyhledávání ve zmenšené podobě.
 • Možnost definovat minimální šířku panelu pro pasporty.
 • Kopie objektů v poznámkové kresbě.
 • Kopie a posuny u bodů a textů v poznámkové kresbě.
 • Propojení s desktopovým systémem VITA – editace ISÚI.

12.21

 • Možnost zobrazovat výškový profil trasy pomocí webové služby

12.20

 • Možnost připojení wms vrstev na klientovi v základním nastavení
 • Zrychlená prezentace zobrazovaných dat
 • Možnost zobrazování generalizovaných dat pro zadaná měřítka
 • Možnost nastavit implicitně po startu klienta max. možný počet tooltipů z vrstev nad sebou

12.11

 • Chytání se na body výkresu je aktivní i na všechny pomocné kresby.
 • Možnost označovat v konsoli řádky a kopírovat jen označené.

11.80

 • RÚIAN – doplněna identifikace z mapy s následným zobrazením informací o adrese.
 • Export do GPX.
 • Propojení s desktopovým systémem VITA.
 • Možnost zobrazovat odkaz v hodnotě atributu, pokud je to url adresa (na konzoli, do bubliny i v tooltipu).

11.75

 • možnost spouštění pasportů přes url adresu pro vnější ovládání
 • možnost spouštět javascript při zatržení/odznačení položky v treeview
 • optimalizace kódů pro zrychlení aplikace/menší zatížení serveru

11.70

 • Geoportál – vyhledávání dle adres RÚIAN
 • Vyhledávání obcí (resp. ORP a městských částí) pomocí URL /obce (resp. /orp a /mc)
 • PspZavady – pasport hlášení závad
 • Možnost zavedení restrikce na katastry při práci s SPI-KN

11.55

 • možnost změny velikosti ikon v grafickém ovládání
 • modul pro načtení souborů *.vyk, *.vyp, *.dxf, *.dgn, *.dwg, *.shp, *.gpx a *.ss a jejich přímé zobrazení
 • editace načtené kresby modulem upload a možnost uložení do poznámkové kresby (verze databáze 5.0)
 • multivýběry v identifikacích v režimu superpasport
 • přechod na nový formát WSDP
 • orientační přehledka v grafické ploše v aplikaci /MINIX
 • připojování WMS vrstev v prostředí MISYS-WEBu, získávání informací z WMS vrstev
 • možnost změny ikon složek v panelu Témat
 • možnost zvýrazňovat symbolem na bodu i plochou současně
 • aplikace /LITE obsahuje plnou funkčnost ovládání grafiky jako /MINIX
 • možnost výpisu do bubliny v uživatelských identifikacích
 • prezentace parcel pomocí šrafovaných ploch
 • WMS vrstvy připojené v MISYS-WEBu i v tisku

11.48, 11.46

 • možnost umístění ovládání v grafice do různých stran v bezjavové verzi
 • tooltipy v bezjavové verzi
 • chytání se na body výkresu v operaci měřítko ve verzi s javou
 • tisk s pokládáním papíru v bezjavové verzi
 • implicitní typ aplikace nastaven na verzi bez JAVA
 • chytání se na body výkresu v operacích měřítko, vkládání značek a textů v bezjavové verzi
 • seznam dotčených pasportů v režimu superpasport do plovoucího menu v bezjavové verzi
 • vyhledání textového elementu v bezjavové verzi
 • chytání se na body výkresu v kreslících operacích měření plochy a vzdáleností v bezjavové verzi
 • pasporty
  • editace linií a textů v liniových pasportech
 • možnost zobrazení ovládacích ikon v řadě s pravidelnými rozestupy
 • uživatelské tooltipy v bezjavové verzi
 • zobrazení bodů výkresu pomocí Alt+F7
 • psaní souřadnic na statusbar prohlížeče v bezjavové verzi
 • změna barvy pozadí grafické plochy pomocí Ctrl+F5
 • zapnutí/vypnutí grafického vstupu bodu pomocí F6
 • možnost změny velikosti ikon v grafickém ovládání

11.35

 • Pasport územních plánů v aplikaci MINIX.
 • Pasport adresních bodů (PspUli) v aplikaci MINIX.
 • Rozšíření počtu licencí modulu wwwZnacky na 5.
 • Výběr parcel stavbou z linie v bezjavové verzi.
 • Měření ploch z linie v bezjavové verzi.

11.31

 • Možnost nastavení DefaultURL=X (plná verze bez využití Javy).
 • Vkládání otočených textů (pro verzi s využitím Javy i pro verzi bez Javy).
 • Hromadné výpisy parcel ve verzi bez Javy (obdélníkem nebo polygonem z bodů).
 • Možnost přemístění toolbaru v aplikacích MINI a MINIX nahoru (toolbarPosition=1 v HTTP SETTINGS).
 • Korektní zobrazování aplikací na smartphonech.
 • Rozšíření operací pro editaci linií v poznámkové kresbě.
 • Multivýběry v identifikacích.
 • Možnost grafického zadávání otočení objektů.
 • PspRez ve verzi bez Javy.
 • Moduly ZUZI a UIRADR pracují nad exportem dat z RUIAN.
 • Editovatelný pasport hřbitovů, odpadkových košů, údržby zeleně, vpustí a vodorovného dopravního značení.

11.22

 • výstupy pasportů do vlastního frame jako alternativa k novému oknu
 • možnost nastavení výstupního formátu PNG8
 • kontextové menu v bezjavové verzi
 • možnost stažení tiskové předlohy bez náhledu
 • lupa pomocí Ctrl+pravé tlačítko na myši v bezjavové verzi

10.77

 • načtení textu identifikací v poznámkové kresbě
 • možnost změnit formát WGS souřadnic na stupně a minuty
 • možnost zobrazit pouze kresby viditelné v aktuálním výřezu v poznámkové kresbě
 • možnost nezobrazovat všechny parametry tisku
 • výstup do „bubliny“ jako alternativa k výstupu do nového okna
 • možnost přednastavit zvýraznění plochou
 • možnost skrytí toolbaru a zobrazení grafické navigace v aplikaci /LITE

10.74

 • odkaz do mapy v aplikaci /MINI a /MINIX
 • měření vzdáleností a ploch i v bezjavové verzi
 • průhledný formát PNG
 • krátké odkazy do mapy
 • uživatelské kurzory v bezjavové verzi
 • detail pomocí Ctrl+tažený obdélník v bezjavové verzi
 • výpisy regulativů ploch územních plánů tvořených technologií MINIS
 • měření vzdálenosti ze stanoviště v bezjavové verzi
 • oddálení výřezu mapy pravým dvojitým klikem v bezjavové verzi

10.57

 • ovládání v grafice i v bezjavové verzi
 • schovávání pravého panelu na ikonu v grafice v bezjavové verzi
 • grafické měřítko i v bezjavové verzi

10.53

 • možnost nastavení rektifikace tiskárny v obou směrech
 • možnost zobrazení pravého panelu po startu v aplikaci /mini
 • možnost nastavení implicitní URL při startu
 • možnost automatického zobrazování vybraných Témat a Území bez nutnosti použití funkce Obnovení obrazu
 • přidání operace „měření vzdálenosti“ a „měření ploch“ do aplikace /MINI(X)
 • možnost výpisu parcely v nahlížení do KN klikem do mapy
 • možnost nastavit zobrazování pozičního kříže, grafického měřítka, souřadnic a směrové růžice z refu
 • možnost zadání limit zobrazení pomocí měřítek a opsaného obdélníka
 • nová přehledka zájmového území s možností omezení souřadnicemi
 • možnost regulace animační doby zeměkoule při načítání dat v appletu nebo nahrazení animace textem
 • zasílání chyb od uživatelů pomocí emailu

10.24

 • možnost kopírování obsahu konzoly
 • možnost nastavení jednotek, počtu desetinných míst a oddělování výsledku po tisících u měření vzdálenosti
 • propojení s Radnicí VERA
 • ovládání do grafiky (pohyb, zoom, úhel otočení)
 • možnost otevřít pomocnou kresbu s mapovými podklady, se kterými byla uložena
 • nová URL pro různé typy aplikací (/lite, /mini, /pda, /mobile)
 • nové ovládání rámců bez nutnosti otevírání dialogu
 • možnost nastavení šířky čáry pomocné kresby
 • oznámení nově příchozí zprávy tooltipem s textem
 • možnost definovat vzhled dialogu Hromadný výpis parcel
 • v Helpu přibyla nová záložka O programu, kde najdete verzi MISYS-WEBu a Javy
 • možnost přidání ikon pro uživatelskou identifikaci
 • možnost výpisu do tooltipu z více vrstev nad sebou
 • hromadný výpis parcel – možnost volby parcel sousedících jen hranou
 • vyhledávání ulic a čísel popisných (orientačních) ve Vyhledávacím panelu
 • ve statistikách uživatelů přidány možnosti online, denní zátěž a počet restartů
 • přidání operace „změna měřítka“ do aplikace /MINI(X)

9.60

 • průběžné zobrazování souřadnic do grafické plochy
 • možnost umístění reklamních bannerů
 • reflektování předdefinovaných sad měřítek
 • výpočet plochy:
  • možnost oddělovat výsledek po tisících
  • výsledek v m2, ha a km2
 • možnost nastavení průhlednosti ploch pomocné kresby
 • možnost mazání obsahu konzoly
 • nové pasporty pod webem:
  • PspPloUdr – pasport ploch údržby
  • PspBudovy – pasport budov
  • PspZimUdr – pasport zimní údržby
 • zobrazování souřadnic systému WGS84 na status bar
 • tisk – pokládání papíru, tisk souvislého území

9.54

 • nové možnosti výpočtu plochy klikem do plochy:
  • plochy obecně
  • dílčí plochy parcel
  • plochy parcel
 • převod pomocné kresby do VYKu

9.53

 • nové statistiky uživatelů
 • výpis parcely odkazem na stránky ČÚZK i bez dialogu pro vyhledávání (cuzk=2)
 • nové pasporty pod webem:
  • PspObchod – pasport obchodů
  • PspRez – pasport řezů a doplňkových výkresů
 • uživatelské kursory
 • směrová růžice
 • nový tisk

9.30

 • hromadný výpis parcel – liniovou stavbou z linie
 • modul pro výdej dat ÚAP pomocí elektronické pošty
 • výpočet plochy – zadání plochy identifikací obvodové linie
 • hromadné posílání zpráv uživatelům

9.11

 • identifikace plochy, výpis atributů plochy

9.01

 • změna měřítka pomocí kolečka na myši

8.73

 • nové ikony pro pasporty

8.72

 • rozšíření bezjavové aplikace o:
  • horké klávesy
  • identifikace
  • prezentace do mapy
 • nové ikony pro SPI, Adresní body, Poznámkové kresby, Klady map a Územní plány
 • implicitní formát zaveden PNG

8.70

 • rozšíření o modul Klad mapových listů

8.60

 • nová sada ikon tmavě modré barvy
 • sjednocení designu aplikací pro PDA a mobilní telefony s designem MISYS-WEBu
 • uvolnění možnosti generovat odkaz do mapy pro aplikace typu PDA a mobilní telefon
 • malování poznámkové vrstvy i v aplikacích pro PDA a mobilní telefony

8.59

 • v SPI-KN možnost ukládat výpis parcely, budovy a jednotky ve formátech xls a mdb

8.58

 • nová vektorová značka pro prezentaci do mapy (záměrný terč)
 • křížky a záměrný terč se kreslí různou šířkou podle zapnutí výplně
 • nové pasporty pod webem:
  • PspNajmy2 – pasport nájemních smluv (varianta 2)
  • PspPamObj2 – pasport památek (varianta 2)
  • PspStudny2 – pasport studní (varianta 2)

8.57

 • úprava nahlížení do KN, podle nového formátu
 • nový dialog pro práci s SPI umožňující multivýběry
 • možnost vygenerování odkazu na mapu v operaci pokládání značek
 • nový pasport pod webem:
  • PspDocUz5 – pasport dokumentace (varianta 5)

8.56

 • rozšíření dialogu pro identifikaci o popisy prvků do tooltipu, možnost zobrazovat popisy prvků v identifikaci i do tooltipu
 • možnost přepínání jazykové verze v dialogu pro nastavení aplikace
 • ošetření klávesy enter ve všech dialozích
 • automatická informace o novinkách při změně verze
 • rozšíření nápovědy o často řešené problémy a o novinky

8.50

 • časově omezené účty uživatelů
 • rozšíření nápovědy o často kladené dotazy a novinky systému.
 • možnost zadání názvu katastru počátečními písmeny v operací hledání parcely z grafiky
 • nové pasporty pod webem:
  • PspOdvod – pasport odvodnění komunikací
  • PspTrasa – pasport liniových tras
 • pro celorepublikové aplikace možnost rychlé navigace přes obce a katastry
 • rozšíření tiskových možností o formáty A2, A1 a A0
 • zobrazování WGS souřadnic při umísťování značek do mapy a při změně měřítka a středu výřezu
 • jazykově závislé nápovědy a jazyková lokalizace poznámkového výkresu
 • vypisování tooltipů podle nastavení v ini souboru ala desktop
 • vyhledání parcely v nahlížení do KN na stránkách ČÚZK zadáním jejího čísla
 • propojovací modul se softwarem VITA

8.14

 • změna klávesových zkratek pro označování a odznačování položek v TreeView menu. Zrušeno staré označování pomocí CTRL+a a odznačování pomocí Delete a nově se zavádí: SHIFT+A nebo SHIFT+a nebo SHIFT+Insert = označení všech položek SHIFT+D nebo SHIFT+d nebo SHIFT+Delete = odznačení všech položek SHIFT+Alt+A nebo SHIFT+Alt+a nebo SHIFT+Alt+Insert = označení všech položek pouze v aktuálním uzlu SHIFT+Alt+D nebo SHIFT+Alt+d nebo SHIFT+Alt+Delete = odznačení všech položek pouze v aktuálním uzlu
 • předdefinované hodnoty pro grafickou plochu se aplikují následujícím způsobem: pokud není cookie, vezmou se defaultní hodnoty, popř. hodnoty z refu, je-li hodnota předefinována. Jestliže existuje cookie, vezmou se hodnoty z cookie. Jestliže existuje cookie, ale změnil se ref soubor, vezmou se defaultní hodnoty , popř. hodnoty z refu, je-li hodnota předefinována. V menu pro nastavení tlačítko „Výchozí hodnoty“ má účinek dosazení default hodnot, popř. dozazení hodnot z refu, jsou-li některé položky předefinovány.
 • možnost vyhledávání v panelu s tématy a územími. Viz. online help, kapitola horké klávesy (SHIFT+F, F3)
 • změna velikosti komponent aplikace i v Mozille
 • dialogy pro tisk a nastavení systému stejné v IE i v Mozille
 • přidání tlačítka pro uložení hodnot tisku v dialogu pro tisk
 • možnost roztažení okna pro tisk na celou obrazovku
 • možnost zobrazování dokumentů k jednotlivým tématům a územím (legendy)
 • nová práce s vrstvami. Přeneseno do pravého panelu. Skončila podpora práce na úrovni výkresů a vrstev, nyní jen na úrovni témat a území, popř. skupin dat
 • doubleclick levým tlačítkem myši je přiblížení + vycenrování podle souřadnic kliku (ala Google)
 • poznámková vrstva na webu
 • zavedení historického stavu SPI
 • omezení výběru z grafiky oprávněným subjektem
 • dodělání funkce hledání do územních plánů
 • přenos následujících pasportů pod web:
  • PspAdr – pasport lokalizace
  • PspAuta – pasport odcizených vozidel
  • PspBremena – pasport věcných břemen (varianta 1)
  • PspBremena2 – pasport věcných břemen (varianta 2)
  • PspDocUz – pasport dokumentace (varianta 1)
  • PspDocUz2 – pasport dokumentace (varianta 2)
  • PspDocUz3 – pasport dokumentace (varianta 3)
  • PspDocUz4 – pasport dokumentace (varianta 4)
  • PspDPS – pasport domovních předávacích stanic
  • PspDpZn – pasport komunikací (svislé dopravní značení)
  • PspDreviny – pasport zeleně (dřeviny)
  • PspDulDila – pasport důlních děl
  • PspHlukMapa – pasport hlukové mapy
  • PspHrbit – pasport hřbitovů
  • PspHriste – pasport sportovišť
  • PspJMK – pasport kulturních památek Jihomoravského kraje
  • PspKamery – pasport kamer
  • PspKP – pasport kulturních památek
  • PspLavicky – pasport laviček
  • PspMobil – pasport mobiliáře
  • PspMost – pasport komunikací (mosty)
  • PspMUAP – pasport územně analytických podkladů (evidence)
  • PspNajmy – pasport nájemních smluv
  • PspNalezy – pasport archeologických nálezů
  • PspOdpKose – pasport zeleně (odpadkové koše)
  • PspOpravy – pasport oprav
  • PspPamObj – pasport památek
  • PspPokos – pasport zeleně (pokos trávy)
  • PspPozemky – pasport inventarizace pozemků (majetek města, obce, ekonomického subjektu)
  • PspReklamy – pasport reklam
  • PspRo – pasport veřejného osvětlení (varianta 1) – rozvaděče
  • PspRo2 – pasport veřejného osvětlení (varianta 2) – rozvaděče
  • PspSchod – pasport komunikací (schodiště)
  • PspStrObj – pasport střežených objektů
  • PspStudny – pasport studní
  • PspSubj – pasport subjektů
  • PspSubj3 – pasport mobiliáře
  • PspSvoz – pasport svozu odpadu
  • PspTelBud – pasport telefonních budek
  • PspUlice – drátový model
  • PspVO – pasport veřejného osvětlení (varianta 1) – svítidla
  • PspVO2 – pasport veřejného osvětlení (varianta 2) – svítidla
  • PspVodDila – pasport vodohospodářských děl
  • PspVodZn – pasport komunikací (vodorovné dopravní značení)
  • PspVpusti – pasport komunikací (vpusti)
  • PspVSO – pasport výměníkových stanic a odběrů
  • PspVykop – pasport výkopových prací
  • PspVykop2 – pasport výkopových prací (varianta 2)
  • PspZajBod – pasport zájmových bodů
  • PspZatopy – pasport zátop
  • PspZatopy2 – pasport zátop (varianta 2)
  • PspZdi – pasport opěrných prvků
 • implicitní aplikace je s Javou pouze v hlavním okně. Původní aplikace s 5 applety se dá vyvolat přes url: …./OUT/HTML/MISYS.JAVA nebo krátce …./JAVA. Pro zpětnou kompatibilitu zachováno spuštění /OUT/HTML/MISYS.NET nebo krátce /NET aplikace realizované pomocí technologie .NET
 • možnost dalšího stupně redukovaného seznamu v nastavení Settings=3. Stejné jako 2, ale chybí možnost změny stylu aplikace
 • možnost předefinovat implicitní styl aplikace pomocí Skin=0, 1, 2 nebo 3
 • aplikace nyní funguje stejně v IE, Firefox i Opera
 • zvýšení počtu příkazů pro UnDo a Redo z 10 na 20
 • automatické spouštění Detailu. Nutno nastavit AutoDetail=1
 • automatická expirace stránek nastavena na 1 hodinu
 • cizojazyčné stránky se spouštějí přidáním CZ, SK, EN nebo ES ke startovacímu URL
 • zcela bezjavová verze se spouští pomocí url ../OUT/HTML/MISYS.AJAX nebo krátce …/AJAX
 • poznámková vrstva popsána v příručce uživatele i v příručce administrátora
 • implicitní hodnota nastavení je nyní 2 – tj. redukovaný set
 • u výpočtu plochy klikem do plochy zavedena možnost zobrazit lomové body plochy

8.03

 • spouštění systému bez nutnosti psát /OUT/HTML/MISYS
 • možnost měnit rozměry pravého panelu a konsoly pomocí panelu vedle loga Gepra.
 • nová záložka v plovoucím menu s operacemi poziční kříž, grafické měřítko a možnost kreslení pomocných objektů na serveru (pomáhá např. při zobrazení plochy parcely nad ortofotomapou)
 • možnosti tisknout libovolný počet zvýrazněných objektů v obraze, doposavad bylo omezeno max. povolenou délkou URL adresy.
 • délka jména uživatele při autorizovaném přístupu zvětšena z 16 znaků na 63
 • možnost startovat klienta MISYS-WEBu s posledním výřezem a selekcí map. Zadává se v nastavení->Grafická plocha, předposlední položka od spoda
 • zobrazení výkresů ve formátu DWG
 • možnost zobrazování informační stránky při startu služby u rozsáhlých projektů
 • u operace „Hromadný výpis parcel“ přibyla volba „Plošnou stavbou z linie“
 • u operace „Hromadný výpis parcel“ končí operace „Plošnou stavbou z linie“ a „Polygonem z linie“ automaticky, pokud je linie uzavřená. Nemusí se zadávat volba „Uzavřít obrazec“
 • automatické nastavení katastrálního území při zobrazení parcel do mapy
 • výběr parcel obdélníkem jako transparentní operace (lze během ní dělat detail a ostatní operace)
 • zrychlení funkce webserveru jako WMS klienta zavedením vlastní cache
 • pasporty UIR-ADR, ZUZI, PspNalezy jsou funkční i pod WMS (GetFeatureInfo)
 • územní plány – identifikace do plochy
 • územní plány – anglická verze

7.71

 • nový způsob zadání plochy, klikem do plochy
 • výška vrstevnic a některých objektů – operace Identifikace
 • možnost zadat měřítko středem (myší i souřadnice z klávesnice)
 • CTRL+pravé tlačítko na myši = zafixovaná lupa
 • posun obrazu je možné kromě ctrl+alt+posun myší také standardně levé tl. myší a posunovat
 • operace pokládání rastrových značek do mapy
 • k jazykům čeština (cz), slovenština (sk), angličtina (en) přibyl další – španělština (es)
 • vyhledávací služba v rámci pouze některých okresů, filtry
 • různé možnosti nastavení pro výpisy z SPI-KN
 • výběr parcel polygonem z bodů, polygonem z linie a klikem do parcely – hromadný výběr parcel v SPI
 • UIR – při výpisu čísel popisných v části obce je možné upřesnit rozsah čísel popisných nebo orientačních
 • tzv. superpasport neboli princip aktivní plochy = nový způsob práce s pasporty společný pro desktop i web