Přehled pasportů

PASPORTY – základní doplňkové moduly pro systémy MISYS, MISYS-WEB a Geoportál GEPRO

 • HLÁŠENÍ ZÁVAD
 • HŘBITOVŮ
 • INVENTARIZACE POZEMKŮ
 • KOMUNIKACÍ – vpusti, odvodnění, svislé a vodorovné dopravní značení, mosty, opěrné prvky, schodiště
 • MOBILIÁŘE
 • NÁJEMNÍCH SMLUV
 • STUDNÍ
 • SUBJEKTŮ
 • SVOZU ODPADU
 • ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ – evidence a výdej dat
 • VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – rozvaděče, svítidla, kabely
 • VODOVODŮ A KANALIZACÍ
 • ZELENĚ – dřeviny, pokos trávy, odpadkové koše
 • ZIMNÍ ÚDRŽBY

PASPORTY – další doplňkové moduly pro systém MISYS

 • ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ
 • BUDOV
 • CENOVÉ MAPY
 • DOKUMENTACE
 • DOMOVNÍCH PŘEDÁVACÍCH STANIC
 • DŮLNÍCH DĚL
 • LAVIČEK
 • LOKALIZACE – RÚIAN, evidence čísel popisných a orientačních
 • ODCIZENÝCH VOZIDEL
 • OPRAV
 • OPTICKÝCH SÍTÍ
 • PAMÁTEK
 • REKLAM
 • SPORTOVIŠŤ
 • TELEFONNÍCH BUDEK
 • ÚZEMNÍHO PLÁNU
 • ÚDRŽBY PLOCH
 • VĚCNÝCH BŘEMEN
 • VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL
 • VÝKOPOVÝCH PRACÍ
 • VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC A ODBĚRŮ
 • ZÁBORŮ
 • ZÁJMOVÝCH BODŮ
 • ZÁTOP

 

Pro další informace týkající se pasportů kontaktujte Obchodní oddělení.