Přehled pasportů

PASPORTY – základní doplňkové moduly pro systémy MISYS, MISYS-WEB a Geoportál GEPRO

 • HLÁŠENÍ ZÁVAD
 • HŘBITOVŮ
 • INVENTARIZACE POZEMKŮ
 • KOMUNIKACÍ – vpusti, odvodnění, svislé a vodorovné dopravní značení, mosty, opěrné prvky, schodiště
 • MOBILIÁŘE
 • NÁJEMNÍCH SMLUV
 • STUDNÍ
 • SUBJEKTŮ
 • SVOZU ODPADU
 • ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ – evidence a výdej dat
 • VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – rozvaděče, svítidla, kabely
 • VODOVODŮ A KANALIZACÍ
 • ZELENĚ – dřeviny, pokos trávy, odpadkové koše

PASPORTY – další doplňkové moduly pro systém MISYS

 • BUDOV
 • DOKUMENTACE
 • LOKALIZACE – RÚIAN, evidence čísel popisných a orientačních
 • OPTICKÝCH SÍTÍ
 • PAMÁTEK
 • REKLAM
 • ÚZEMNÍHO PLÁNU
 • ÚDRŽBY PLOCH
 • VĚCNÝCH BŘEMEN
 • VÝKOPOVÝCH PRACÍ
 • ZÁBORŮ

 

Pro další informace týkající se pasportů kontaktujte Obchodní oddělení.