Systémy pro správu majetku

Systémy pro správu majetku jsou aplikace přizpůsobené na míru požadavkům konkrétního zákazníka. Často se jedná o  rozsáhlé celky, pokrývající celé spektrum požadavků klienta. Jako jádro systému mohou být použity sériově prodávané obecné moduly, které jsou doplňovány o zákaznické požadavky a upravovány pro požadovaná databázová prostředí.

 

Příklady nasazení

  • systémy pro správu nemovitého majetku. Jsou odvozeny od modulu Katastr a řeší problematiku správy a dohledání nemovitého majetku, řešení nesrovnalostí v katastru a vlastních evidencích zákazníka.
  • systémy pro správu technického vybavení. Technické vybavení, vedení sítí, ochranná pásma a pozemky spolu souvisí. Součástí systému může být i provozní dokumentace, případně možnost poskytování dat – například v rámci vedení ÚAP.
  • systémy pro správu budov a mobiliáře. Mohou být propojeny s dalšími interními systémy uživatelů (např. SAP), což je výhodné zejména pokud tyto systémy nemají odpovídající mapovou část.

Typičtí zákazníci

  • Organizace státní správy
  • Ministerstva
  • Správci technického vybavení