Program Setkání

Úterý 11. října 2016

KONGRESOVÝ SÁL

 • 10:00-10:30 Zahájení 22. ročníku setkání GEPRO & ATLAS
  • GEPRO a ATLAS – Z.Hoffmann, M.Volný
 • 10:30-12:10 Hlavní přednášky dne
  • ČÚZK v roce 2016: blíž k uživatelům – P.Souček (ČÚZK)
  • Novinky na úseku územního plánování – R.Vodný (MMR ČR)
  • Nové postupy v pozemkových úpravách – J. Doubravová (SPÚ)
  • Role samosprávy v zajištění INSPIRE tématu využití území – J.Faugnerová (CENIA)
  • Návrh modelu financování klíčových prostorových informací – T.Řezník (MU Brno), K.Charvát (CCSS)
12:10-14:00 Přestávka na oběd
 • 14:00-15:30 Geoinformační systémy (moderuje M.Knězů) 
  • Quo vadis, MISYS? – V.Zvěřina (GEPRO)
  • MISYS verze 13: aktuality a trendy – M.Knězů (GEPRO)
  • Geoportál GEPRO – R.Vokál, R.Matyšek (GEPRO)
  • Pasporty? Rozhodně ano! – M.Huml (GEPRO)
  • Výměnný formát pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje – A.Procházka (Plzeňský kraj)
 • 16:00-17:30 Geoinformační systémy a územní plánování (moderuje M.Černohorský)
  • MISYS v ZOO – K.Bolardtová (GEPRO), M.Vokrouhlík (Gepard)
  • MISYS v praxi stavebního úřadu – Z.Bartošová, K.Vorlová (ÚMČ Praha 13)
  • Připravované změny na úseku územně analytických podkladů – R.Vodný,F.Novosád (MMR ČR)
  • Data, technologie a postupy pro údaje o území a ÚAP – V.Zvěřina (GEPRO)
  • Využití fotogrammetrických a lidarových dat v projekční praxi – J.Šíma (Žilinská univerzita)

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 • 14:00-15:30 Pozemkové úpravy a projektování (moderuje Jan Procházka)
  • Novinky systému PROLAND – M.Votoček (GEPRO)
  • Využití softwaru GEPRO a ATLAS na Státním pozemkovém úřadu – F.Pavlík (SPÚ)
  • ATLAS Eroze: neskutečná rychlost zpracování – M.Šoul (ATLAS)
  • Zpracování plánu společných zařízení – R.Šmíd (Gepard)
  • Laserscanning na dálnici – J.Fuchs (RIGES)
 • 16:00-17:30 Geodézie a katastr nemovitostí (moderuje Z.Zimmermann)
  • Novinky systému KOKEŠ – Z.Zimmermann, J.Jurka (GEPRO)
  • Geometrické plány 2016+ – J.Kmínek (ČÚZK)
  • Odevzdání geometrického plánu pomocí webové služby – P.Smíšková (ÚOZI)
  • Potvrzení geometrického plánu přijatého webovou službou – I.Řeháková (KP Louny)
  • Správa prostorové polohy koleje v prostředí české železnice – L.Vavrečka, R.Havlíček (SŽDC)

SALÓNEK OSTRAVA

 • 14:00-17:30 Seminář ATLAS

SPOLEČENSKÝ SÁL

 • 18:00-23:30 Společenský večer s překvapeními

Středa 12. října 2016

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 • 09:00-12:30 Workshop MISYS a Geoportál GEPRO
  • Novinky v systému MISYS
  • Novinky v pasportech
  • Prezentace dat. Kartogramy a kartodiagramy
  • Import a práce s daty KN
  • Webové aplikace a Geoportál GEPRO

VÝSTAVNÍ SÁL

 • 09:00-12:30 Workshop KOKEŠ
  • Zpracování měřených dat
  • Hromadné operace
  • Kontrolní funkce

SALÓNEK OSTRAVA

 • 09:00-16:00 Workshop ATLAS
  • Technologické novinky
  • ATLAS Eroze – nástroj pro hodnocení erozního procesu
  • Projektování lesních a polních cest

SALÓNEK VINVIN

 • 09:00-12:30 Workshop PROLAND
  • Výkresy Rozboru současného stavu a Plánu společných zařízení dle Technického standardu PSZ 2016
  • Práce s atributy prvků PSZ
  • Nové kontroly prvků PSZ
  • Export VFP a typy stabilizací šetřených bodů

VÝSTAVNÍ SÁL

 • 14:00-16:00 Setkání dealerů
  • Novinky, podpora partnerům, obchodní záležitosti, …

 

Změna programu vyhrazena.