Program Setkání

Úterý 24. října 2017

 • 8:30-17:30 Registrace účastníků ve foyer Kongresového sálu

KONGRESOVÝ SÁL

 • 10:00-10:30 Zahájení 23. ročníku setkání GEPRO & ATLAS
  • GEPRO a ATLAS – Z.Hoffmann, M.Volný
 • 10:30-12:30 Hlavní přednášky dne
  • Rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace – E.Kubátová (MV ČR)
  • Novinky ve službách ČÚZK – P.Souček (ČÚZK)
  • Novinky MMR ČR v oblasti územního plánování – R.Vodný (MMR ČR)
  • Novinky SPÚ v oblasti pozemkových úprav – A.Uvíra (SPÚ)
  • Ministerstvo životního prostředí: povinnosti a příležitosti – J.Faugnerová (CENIA)
  • Nový výškopis ČR – K.Brázdil (ZÚ)
12:30-14:00 Přestávka na oběd
 • 14:00-15:30 Geoinformační systémy (moderuje M.Knězů)
  • Generování vrstevnic pro nové SMD 1:5000 – A.Tippner (ZÚ)
  • Geoportál GEPRO v Líbeznicích – M.Kupka (obec Líbeznice)
  • Technologické trendy ve vývoji produktů společnosti GEPRO – V.Zvěřina (GEPRO)
  • Novinky MISYS – M.Knězů (GEPRO)
  • Geoportál GEPRO – R.Matyšek (GEPRO)
  • Primární sběr geodat – V.Čada (ZČU Plzeň)
 • 16:00-17:30 Geoinformační systémy (moderuje M.Černohorský)
  • Novela vyhlášky č.500/2006 Sb. ve vazbě na ÚAP – R.Vodný (MMR ČR)
  • MISYS a revitalizace železničních brownfields – Z.Šimoník (FSv ČVUT Praha)
  • Novinky v pasportech – J.Koleňák (GEPRO)
  • Zkušenosti města Šluknov s efektivním využitím Geoportálu GEPRO ve veřejné správě – M.Chroust (město Šluknov)
  • Studie přírodní sáňkařské dráhy v Jeseníkách s využitím SW ATLAS a KOKEŠ – J.Šíma (Žilinská univerzita)

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 • 14:00-15:30 Pozemkové úpravy a projektování (moderuje Jan Procházka)
  • PROLAND a výměnný formát pozemkových úprav 4.1 – M.Votoček (GEPRO)
  • Zkušenosti RDK komise s VFP a výměna dat – P.Jakubův (SPÚ)
  • Projektování polních a lesních cest v SW ATLAS – M.Šoul (ATLAS)
  • Správa nemovitého majetku Státního pozemkového úřadu v MISYS – A. Müller (SPÚ), J.Procházka (GEPRO)
  • Tabulkové výstupy atributů prvků PSZ – S.Cikánová (GEPRO)
 • 16:00-17:30 Geodézie a katastr nemovitostí (moderuje S.Tomeš)
  • Novinky systému KOKEŠ – Z.Zimmermann, (GEPRO)
  • Novela katastrální vyhlášky – J.Kmínek (ČÚZK)
  • Železniční geodézie v podmínkách SŽDC – R.Havlíček (SŽDC)
  • Zkušenosti s použitím měřicího systému Geotel při stavbě metra v Riádu – M. Talácko, A. Bencur (GeoTEL Systems)
  • Využití DMT při kontrole staveb pozemních komunikací – J.Sláma (ATLAS)

SALÓNEK OSTRAVA

 • 14:30-17:30 Seminář ATLAS
  • Diskuse
  • Pomoc uživatelům

SPOLEČENSKÝ SÁL

 • 18:00-23:30 Společenský večer s překvapeními

Středa 25. října 2017

 • 8:30-10:30 Registrace účastníků ve foyer Kongresového sálu

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 • 09:00-12:30 Workshop MISYS a Geoportál GEPRO
  • Novinky v systému MISYS
  • Novinky v pasportech
  • Webové aplikace a Geoportál GEPRO

VÝSTAVNÍ SÁL

 • 09:00-12:30 Workshop KOKEŠ
  • Novinky v systému KOKEŠ
  • Vytyčovací protokol, vyrozumění o označení bodu, souhlasné prohlášení
  • Konstrukční kreslení

SALÓNEK OSTRAVA

 • 09:00-16:00 Workshop ATLAS
  • Technologické novinky
  • Rady a tipy uživatelům
  • Projektování lesních a polních cest

SALÓNEK LIBEREC

 • 09:00-12:30 Workshop PROLAND
  • Dělení spoluvlastnictví
  • Kontroly dat
  • Atributy prvků u výkresů RSS a PSZ
12:30-14:00 Přestávka na oběd

VÝSTAVNÍ SÁL

 • 14:00-16:00 Setkání dealerů
  • Novinky, podpora partnerům, obchodní záležitosti, …

 

Změna programu vyhrazena.