Podpora

Pasporty a XML

Pasport je programová nadstavba systému MISYS, resp. MISYS-WEB. Slouží zejména ke shromažďování údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území.… >>

WMS služby v ČR

 

.Aktualizace 26.  dubna 2021.

Aktuální seznam dostupných WMS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů.… >>

WMS služby v ČR

 

Aktuální seznam dostupných WMS služeb poskytovaných úřady a institucemi v ČR, o kterých máme vědomost, je k dispozici v aktuálních verzích našich produktů.… >>