Atlas prvků technického standardu polohopisu pro pozemkové úpravy.

Autorka: Ing., Mgr. Hana Vanclová

Technický standard polohopisu (zaměření skutečného stavu) je definován v metodickém pokynu pro výměnný formát pozemkových úprav (kapitola 5 a příloha 6), který vydal Státní pozemkový úřad. Tento atlas obsahuje seznam prvků definovaných ve standardu polohopisu. U většiny prvky je přiložen samostatný list s bližším popisem, způsobem zaměření v terénu a ukázkou zobrazení v mapě.

Členění

Jednotlivé prvky jsou děleny do následujících skupin:

 1. Náležitosti měřického náčrtu (vrstvy 1 – 7)
 2. Doplňky kresby (vrstvy 15 – 18)
 3. Hranice DKM (vrstvy 20 – 23)
 4. Ostatní polohopis DKM (vrstvy 30 – 38)
 5. Hranice (vrstvy 40 – 43)
 6. Ostatní polohopis (vrstvy 50 – 57)
 7. Výškopis (vrstvy 60 – 62)

Jednotlivé prvky jsou děleny do následujících tříd:

 1. body, popis, poznámky a doplňky kresby
 2. výškopis
 3. stavební a jiné objekty
 4. rozhraní kultur, druhů pozemků, oplocení, zeleň, komunikace
 5. technická infrastruktura

Seznam prvků

Třída 1 – body, popis, poznámky a doplňky kresby

zpět nahoru

Třída 2 – výškopis

zpět nahoru

Třída 3 – stavební a jiné objekty

zpět nahoru

Třída 4 – rozhraní kultur, druhů pozemků, oplocení, zeleň, komunikace

zpět nahoru

Třída 5 – technická infrastruktura

 

 

 

zpět nahoru

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter