Dvojí souřadnice a geometrický plán

Tento text navazuje na článek Dvojí souřadnice v katastrální mapě. Stejně jako v katastrální mapě platí i při zpracování geometrických plánů základní pravidlo: souřadnice obrazu jsou ve výkresech a souřadnice polohy jsou v seznamech souřadnic. Toto pravidlo má dvě výjimky: jednak seznam souřadnic platného stavu obsahuje souřadnice definující geometrické a polohové určení, což jsou u bodů s kódem kvality 4 až 8 souřadnice obrazu. Dále lze pro uložení souřadnic obrazu použít nepovinný seznam souřadnic obrazu. Tento seznam se vytváří jen na vyžádání (zapnutím seznamu v Nastavení zakázky GP kdykoliv v průběhu zpracování zakázky), může být využit pro transformaci měřených bodů při přizpůsobení změny mapě přiřazením, případně jako pomocný seznam pro tvorbu výkresu.

Michal Votoček, září 2010

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter