Geometrický plán v novém výměnném formátu

Úkolem článku je popis vyhotovení změnových vět VFK při vyhotovování GP pomocí NVF. Článek se nezabývá podrobnostmi, které nemají vztah k exportovaným změnovým větám.

K dispozici jsou také testovací data na kterých je popis vyhotovení změnových vět popsán krok po kroku. Data jsou připravena v souboru Testovací data pro GP (ZIP). Vyvolání potřebných funkcí bude (pro jednoduchost) popisováno z hlavní textové nabídky. Celý postup je také dokumentován v obrazové formě v souboru Ukázka zpracování GP (PPS).

Pro rychlý výběr funkcí na zpracování GP existuje panel nástrojů „Geometrický plán“ – pokud není aktivní, můžete vyvolat stiskem pravého tlačítka myši na titulku hlavního okna KOKEŠe nabídku „Panely“ a vybrat „Geometrický plán“.

Stanislav Tomeš, červen 2007

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter