Jak importovat SGI KN ve formátu VFK

ČÚZK data SGI KN (soubor geodetických informací katastru nemovitostí, zjednodušeně katastrální mapy)  ve výměnném formátu VFK jednotlivým uživatelům již samostatně nedistribuuje.  Nyní je vystavuje volně ke stažení na internetu zde: http://services.cuzk.cz/vfk/ku/

Má-li import dat SGI KN ve formátu VFK v modulu SQLite proběhnout kompletně v plném rozsahu (čísla popisná, definiční body parcel, kde dosud není DKM) a mají-li  být funkční všechny volby,  je nutné importovat data SGI KN spolu s daty SPI KN.  Data SPI KN volně ke stažení nejsou, ČÚZK je distribuuje stále, obvykle prostřednicvím sítě katastrálních pracovišť.

Pokud data SPI KN k dispozici nemáte, importujte data SGI KN dle doporučeného nastavení, viz níže. Indexaci (edgefile) je nutné spustit až následně. Lze použít funkce indexace katastrálních map v projektu, případně indexace katastrálních map dávkou (Nástroje-Příprava dat KN).

 

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter