Pasporty a XML

Pasport je programová nadstavba systému MISYS, resp. MISYS-WEB. Slouží zejména ke shromažďování údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území.
Pro import dat do jednotlivých pasportních modulů, které pokrývají většinu zájmových oblastí nejen obce, je možné využít formát XML.

Obecný popis XML:
Pasporty v MISYS se skládají z jednotlivých modulů a do každého modulu zvlášť lze importovat soubor ve formátu xml. Struktura importovaného soboru je následovná:
Nazev_modulu.zip
file system (datový sklad)
Export.xml

Vzhledem k odlišnosti dat jednotlivých pasportů a odlišnosti vytvořených dat od jednotlivých zpracovatelů je formát xml modifikovatelný a není pevně určen.
Modifikovatelné jsou i samotné pasporty, takže lze na základě dodaných dat rozšířit sadu atributů.

Názvy tagů v xml je možné libovolně měnit. Povinné tagy jsou pouze (object, geom, documents, operations, components). Je tak možné využít efektivně export z vaší databáze.

Hlavička
<pasport name=“Modul pasportu“ org=“název zpracovatele“>

Příklad:
<pasport name=“PspDreviny“ org=“GEPRO“>

Objekt/entita

<object>ohraničení objektu</object>

<geom>
<point>X,Y geometrie v souřadnicích S-JTSK</point>
<line>X,Y geometrie v souřadnicích S-JTSK</line>
<polyg>X,Y geometrie v souřadnicích S-JTSK</polyg>
</geom>

<typ>
<nazev>číselníková hodnota</nazev>
</typ>

<tag>hodnota atributu u objektu</tag>

Dokumenty

<documents>
<file>
<nazev>2006_182_09.jpg</nazev>
<title>Obrázek</title>
<datum_vlozeni>dd.mm.yyyy</datum_vlozeni>
<path>path/nazev.*</path>
</file>
</documents>

Operace

<operations>
<operace>
<typ>
<nazev>Číselníková hodnota</nazev>
</typ>
<datum>dd.mm.yyyy</datum>
<datum_vlozeni>dd.mm.yyyy</datum_vlozeni>
</operace>
</operations>

Komponenty

<components>
<poskozeni>
<typ>
<nazev>číselníková hodnota</nazev>
<poznamka>poznámka</poznamka>
</typ>
</poskozeni>
</components>

Příklad formátu XML pro pasport dřevin:

<pasport name=“PspDreviny“ org=“GEPRO“>
<object>
<nazev>AS13</nazev>
<geom>
<point>1069389.101,651298</point>
</geom>
<taxon>
<nazev>Bříza bělokorá „Betula pendula“</nazev>
</taxon>
<objekt_druh>
<nazev>listnatý strom</nazev>
</objekt_druh>
<fyziologicke_stari>
<nazev>hodnota</nazev>
</fyziologicke_stari>
<fyziologicka_vitalita>
<nazev>hodnota</nazev>
</fyziologicka_vitalita>
<ciselnik_perspektiv>
<nazev>hodnota</nazev>
</ciselnik_perspektiv>
<adresa>Bylany</adresa>
<cena>5600.0000</cena>
<obvod>500</obvod>
<vyska>5.7</vyska>
<prumet>1.5</prumet>
<propustnost>50</propustnost>
<zapoj>A</zapoj>
<sad_hod>3.6</sad_hod>
<olisteni>78</olisteni>
<stabilita>2</stabilita>
<baze>1</baze>
<kmen>1</kmen>
<koruna>1</koruna>
<houby>1</houby>
<zacatek_evidence>1.1.2015</zacatek_evidence>
<poznamka>poznámka</poznamka>
<documents>
<file>
<nazev>2006_182_09.jpg</nazev>
<title>Obrázek</title>
<datum_vlozeni>1.1.2015</datum_vlozeni>
<path>000/000/000.jpg</path>
</file>
</documents>
<operations>
<operace>
<typ>
<nazev>Zasazení stromu</nazev>
</typ>
<datum>1.2.1982</datum>
<datum_vlozeni>1.5.2015</datum_vlozeni>
</operace>
<operace>
<typ>
<nazev>Návrh – bezpečnostní řez</nazev>
</typ>
<datum>1.6.2016</datum>
<datum_vlozeni>27.09.2004</datum_vlozeni>
<poznamka>Poznámka</poznamka>
</operace>
</operations>
<components>
<poskozeni>
<typ>
<nazev>vylomeny</nazev>
<poznamka>vylomeny z kořene</poznamka>
</typ>
</poskozeni>
</components>
</object>

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter