Práce s rastry v našich produktech

Program Kokeš již delší dobu umožňuje práci s rastry. Při postupném vývoji jsou neustále doplňovány další funkce a možnosti a domníváme se, že s tím, jak přistupuje k rastrům program Kokeš verze 5 je možné se chlubit. Do programu Kokeš lze standardně načítat rastry formátů *.bmp, *.jpg, *.tif, *.gif, *.ras, *.cit, *.rle, *.rlc a *.pcx. K dispozici jsou DLL moduly pro řadu dalších formátů například *.png, *.ecw, … Kromě zobrazování lze rastry v prostředí programu několika způsoby i upravovat a ukládat je lze ve formátech *.bmp, *.cit, *.gif, *.ras. V první části kapitoly o rastrech se budeme tak trochu věnovat teorii a k detailnějšímu popisu jednotlivých funkcí použitelných pro práci s rastry se vrátíme ve druhé části.

Lada Doubravová, březen 2001

Print this pageEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter