Archiv pro štítek: Data

Technologie tvorby výkresu

Úvod

Společně s rozvojem výpočetní techniky se také zvětšuje množství využívaných dat – v našem případě map s různou tématikou.… >>

Export rastrů z programu KOKEŠ

Soubor rastru obvykle obsahuje jen barvu kresby v jednotlivých pixlech, chybí u něho informace o poloze a velikosti (pixl nemá dán rozměr – je to jen „nějak barevný puntík“).… >>