Program Setkání G&A 2022

14.-15. září, hotel Olšanka, Praha
předfinální podoba
                         1. den Setkání G&A
KONGRESOVÝ SÁL 10:00 – 12:30 HLAVNÍ PŘEDNÁŠKY DNE moderuje Zdenek Hoffmann
Zdenek Hoffmann, Martin Volný Zahájení Setkání
Petr Souček (ČÚZK) Novinky ČÚZK v oblasti KN a DTM
Petr Klán (MMR ČR) Digitalizace stavebního řízení
Jiří Čtyroký (IPR Praha) DTM Prahy a Středočeského kraje v souvislostech
Josef Morkus (MMR ČR) Novinky v územním plánování
Martin Vrba (SPÚ) Novinky v oblasti pozemkových úprav
Petra Smíšková (EuroGV) MISYS – SPRÁVA BUDOV
Vojtěch Zvěřina (GEPRO) Vývoj ve společnosti GEPRO
SALÓNEK OSTRAVA 10:30 – 12:30 Seminář ATLAS
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
RESTAURACE 12:30 – 14:00 OBĚD
KONGRESOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY I moderuje Marek Knězů
Marek Knězů (GEPRO) Novinky systému MISYS
Radoslav Matyšek (GEPRO) Geoportál GEPRO
Jiří Koleňák (GEPRO) Novinky v pasportech
Pavel Čermák (obec Kamenice) Nasazení SW GEPRO v obci
Kateřina Vrbová (MMR ČR) Digitalizace a standardizace v územním plánování
David Legner (ČÚZK) Výdej dat ČÚZK
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 14:00 – 15:45 POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PROJEKTOVÁNÍ moderuje Zdeněk Zimmermann
Michal Votoček (GEPRO) Novinky systému PROLAND, VFP 4.5
Petr Kavka (ČVUT Praha) Projekt TA ČR – MPEO
Arnošt Müller (SPÚ) Publikace dat z GIS, BPEJ a RÚIAN
Petr Křížek (ATLAS) Hydrologie v pozemkových úpravách
Josef Kučera (VÚMOP) Větrná eroze
Hana Zvolská (KÚ Brno) Geometrické plány z pohledu ČÚZK
SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:45 Seminář ATLAS
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
PŘEDSÁLÍ 15:45 – 16:15 OBČERSTVENÍ
KONGRESOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 GEOINFORMAČNÍ SYSTÉMY II (Pasporty, BIM, …) moderuje Milan Černohorský
Ivana Jakoubková (MMR ČR) Aktuální vývoj stavebního zákona
Karel Vach (EuroGV) Úvod do problematiky BIM (Chytré budovy)
Petra Smíšková, Karel Vach Jr. (EuroGV) Nový vývoj v oblasti BIM
Pavel Chadima (TESLA) Internet věcí, IoT, čidla
Jan Forejt (SafeTrees) Sběr dat pro pasporty zeleně
Pavel Bozděch (3gon) Jak vybrat dron. Mobilní skenovací systémy
Miroslav Šoul (ATLAS) Interiéry a mobilní skenovací systémy
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 16:15 – 18:00 GEODÉZIE A DTM ČR moderuje Tomáš Mandys
Vojtěch Zvěřina (GEPRO) Digitální technická mapa ČR
Jiří Formánek (ČÚZK) Centrální komponenta DTM ČR
Petr Doubrava (GEPRO) SW GEPRO pro DTM ČR
Ladislav Jasenovský (MHMP) Obsah DTM a problematika vlastnictví
Pavel Průcha (SŽG) Pohled SŽ na DTM ČR
Jan Řezníček (ZÚ) Využití SW GEPRO při správě DB bodových polí
SALÓNEK OSTRAVA 16:15 – 18:00 Seminář ATLAS
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
RESTAURACE 19:00 – 23:30 SPOLEČENSKÝ VEČER
                        2. den Setkání G&A
SÁL PRAHA 9:00 – 10:30 WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO I
Jan Procházka Úvodní slovo a novinky MISYS
Marek Knězů Novinky modulu Katastr
Petra Pechanová Projekt z praxe – Správa Pražského hradu
Radoslav Matyšek Geoportál GEPRO
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 9:00 – 10:30 WORKSHOP KOKEŠ I
Zdeněk Zimmermann, Jan Jurka Zpracování geometrických plánů
Zdeněk Zimmermann, Jan Jurka Novinky a vylepšení, diskuse
SALÓNEK PLZEŇ 9:00 – 10:30 WORKSHOP PROLAND I
Michal Votoček VFP 4.5
Simona Cikánová Důvody par. 3 odst. 3
Michaela Hořáková Vlastnické celky
SALÓNEK OSTRAVA 9:00 – 10:30 WORKSHOP ATLAS I
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
PŘEDSÁLÍ 10:30 – 11:00 OBČERSTVENÍ
SÁL PRAHA 11:00 – 12:30 WORKSHOP MISYS a Geoportál GEPRO II
Jiří Koleňák Novinky v pasportech
Pavel Čabák Tisk do PDF
Karel Houf Vedení DTM ČR v systému MISYS
PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 11:00 – 12:30 WORKSHOP KOKEŠ II
Zdeněk Zimmermann, Jan Jurka VYK a práce se soubory DGN, DWG a DXF
Zdeněk Zimmermann, Jan Jurka Novinky, konzultace, diskuze
SALÓNEK PLZEŇ 11:00 – 12:30 WORKSHOP PROLAND II
Michal Votoček Technický standard PSZ 2022
Simona Cikánová Anotace prvků
Michaela Hořáková
SALÓNEK OSTRAVA 11:00 – 12:30 WORKSHOP ATLAS II
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
RESTAURACE 12:30 – 14:00 OBĚD
SALÓNEK OSTRAVA 14:00 – 15:30 WORKSHOP ATLAS III
Martin Volný, Pavel Staněk Workshop liniových nadstaveb SW Atlas DMT
Petr Křížek, Miroslav Šoul Konzultace
SÁL PRAHA 14:00 – 15:30 Setkání dealerů