MISYS-VIEW

MISYS-VIEW je jednoduchá prohlížečka grafických dat, určená uživatelům bez potřeby editovat data v systému. Jedná se o odlehčenou variantu oblíbeného systému MISYS.

Pro nekomerční použití je k dispozici zdarma.

V aktuální verzi obsahuje funkce:

 • snímek mapy
 • selekce vrstev
 • hledání prvků
 • zobrazení popisu elementů
 • jednoduché výpočty
 • měření vzdáleností i ploch
 • nahlížení do KN
 • tisk
 • zobrazuje vektorová data typu *.VYK, *.SHP, *.DGN
 • a další

Součástí instalace jsou technologické tabulky:

 • DEBO (definiční body parcel a budov)
 • ORMAPA (orientační mapa parcel)
 • GEPLAN (výkresy geometrických plánů, měřických a vytyčovacích náčrtů)
 • UPLAN (územní plány)
 • ZE (výkresy map dřívějších pozemkových evidencí)

Nekomerčním využitím se rozumí:

 • osobní potřeba
 • využití při výuce
 • využití v úz. samosprávě

V ostatních případech je nutné produkt pro použití zakoupit.