Vzdálená pomoc - TeamViewer

GEPRO spol. s r. o. rozšířila možnosti podpory našich uživatelů o službu Vzdálené pomoci. Tato služba umožňuje našim pracovníkům rychle a bezpečně vyřešit požadavky zákazníků prostřednictvím vzdáleného přístupu na počítač klienta. Klient si stáhne a spustí bezinstalační utilitu Vzdálené pomoci, telefonicky se spojí s pracovníkem společnosti GEPRO, kterému je nahlášením identifikačních údajů umožněn přístup na počítač klienta. Pracovník GEPRA pak vidí pracovní plochu ovládaného počítače.

Stažení potřebného SW:

Postup připojení:

  1. Stáhněte, rozbalte a uložte výše uvedený soubor VzdalenaPomoc.zip na váš počítač.
  2. Soubor spusťte.
  3. Přečtěte si Prohlášení a pokud souhlasíte, přijměte jej.
  4. Následně se vygenerují hodnoty Vašeho ID a Hesla. Tyto údaje nahlaste pracovníkovi firmy GEPRO na lince technické pomoci – 257 089 865.
  5. Připojení na váš počítač bude oznámeno v podokně.
  6. Zavřením relace spojení ukončíte.

    Poznámka: Pro komunikaci s pracovníkem podpory můžete využít integrovanou funkci chatu (Funkce > Chat).

nahled_klient

Prohlášení před spuštěním vzdálené pomoci

Nahlášením následně generovaných, přístupových údajů (ID a hesla) pracovníkovi společnosti GEPRO spol. s r. o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČO: 448 51 529, uděluji souhlas k uskutečnění servisních operací nebo jiných činností v mém zařízení ve smyslu dohodnutých požadavků.

Zavazuji se uskutečnit všechna technická opatření, aby ze strany společnosti GEPRO spol. s r. o. po dobu tohoto vzdáleného zásahu nemohlo dojít k nežádoucímu seznámení se či jinému zpracování jakýchkoliv údajů (dat), které se nacházejí v mém zařízení, prostřednictvím čehož by mohlo dojít především k porušení platných právních předpisů (osobní údaje, utajované skutečnosti, obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství apod.).

Společnost GEPRO spol. s r. o. se zavazuje, že veškeré údaje, s nimiž se v rámci vykonání požadovaných servisních či jiných operací, resp. činností seznámí, bude zpracovávat pouze za účelem vyřízení servisního zásahu a bez souhlasu zákazníka nebude tyto údaje kopírovat, ukládat apod.