Vzdálená pomoc

GEPRO spol. s r. o. poskytuje podporu uživatelům formou Hot-line s možností využití služby TeamViewer.

Hot-line

V době od 8:00 do 16:00 můžete využít naši MISYS hotline: +420 257 089 865.

 

TeamViewer

Tato služba umožňuje efektivně vyřešit požadavky zákazníků prostřednictvím vzdáleného přístupu na počítači uživatele.

Uživatel si může službu spustit z prostředí našich produktů (Help – Vzdálená pomoc). Případně si stáhne a spustí bezinstalační utilitu Vzdálené pomoci. Následně se telefonicky spojí s pracovníkem společnosti GEPRO, kterému nahlášením identifikačních údajů umožní přístup na svůj počítač. Uživatel může celou dobu servisní zásah sledovat.

Stažení potřebného SW

Postup připojení

  1. Stáhněte, rozbalte a uložte výše uvedený soubor VzdalenaPomoc.zip na váš počítač.
  2. Soubor spusťte.
  3. Přečtěte si Prohlášení a pokud souhlasíte, přijměte jej.
  4. Následně se vygenerují hodnoty Vašeho ID a Hesla. Tyto údaje nahlaste pracovníkovi firmy GEPRO na lince technické pomoci – 257 089 865.
  5. Připojení na váš počítač bude oznámeno v podokně.
  6. Zavřením relace spojení ukončíte.

    Poznámka: Pro komunikaci s pracovníkem podpory můžete využít integrovanou funkci chatu (Funkce > Chat).

nahled_klient

Prohlášení před spuštěním vzdálené pomoci

Nahlášením následně generovaných, přístupových údajů (ID a hesla) pracovníkovi společnosti GEPRO spol. s r. o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČO: 448 51 529, uděluji souhlas k uskutečnění servisních operací nebo jiných činností v mém zařízení ve smyslu dohodnutých požadavků.

Zavazuji se uskutečnit všechna technická opatření, aby ze strany společnosti GEPRO spol. s r. o. po dobu tohoto vzdáleného zásahu nemohlo dojít k nežádoucímu seznámení se či jinému zpracování jakýchkoliv údajů (dat), které se nacházejí v mém zařízení, prostřednictvím čehož by mohlo dojít především k porušení platných právních předpisů (osobní údaje, utajované skutečnosti, obchodní tajemství, bankovní tajemství, daňové tajemství apod.).

Společnost GEPRO spol. s r. o. se zavazuje, že veškeré údaje, s nimiž se v rámci vykonání požadovaných servisních či jiných operací, resp. činností seznámí, bude zpracovávat pouze za účelem vyřízení servisního zásahu a bez souhlasu zákazníka nebude tyto údaje kopírovat, ukládat apod.