Znalosti

Praktický návod, jak automaticky plnit tabulky modulu GEPLAN, zpracoval pro uživatele systému KOKEŠ Ing. Karel Benda, dlouholetý pedagog katedry geomatiky ČVUT v Praze. Dokument ve formátu PDF s mnoha obrázky a minimem slov názorně, krok po kroku, demonstruje, doporučuje a radí „jak na to“.

Zde je možné si stáhnout Zpracování geometrického plánu ve formátu pdf. Jedná se o výtah z diplomové práce(autorka Bc. Adéla Hrubešová).

Technický standard polohopisu (zaměření skutečného stavu) je definován v metodickém pokynu pro výměnný formát pozemkových úprav (kapitola 5 a příloha 6), který vydal Státní pozemkový úřad. Tento atlas obsahuje seznam prvků definovaných ve standardu polohopisu. U většiny prvky je přiložen samostatný list s bližším popisem, způsobem zaměření v terénu a ukázkou zobrazení v mapě.

Členění

Jednotlivé prvky jsou děleny do následujících skupin:
 1. Náležitosti měřického náčrtu (vrstvy 1 – 7)
 2. Doplňky kresby (vrstvy 15 – 18)
 3. Hranice DKM (vrstvy 20 – 23)
 4. Ostatní polohopis DKM (vrstvy 30 – 38)
 5. Hranice (vrstvy 40 – 43)
 6. Ostatní polohopis (vrstvy 50 – 57)
 7. Výškopis (vrstvy 60 – 62)
Jednotlivé prvky jsou děleny do následujících tříd:
 1. Body, popis, poznámky a doplňky kresby
 2. Výškopis
 3. Stavební a jiné objekty
 4. Rozhraní kultur, druhů pozemků, oplocení, zeleň, komunikace
 5. Technická infrastruktura

Seznam prvků

Třída 1 – body, popis, poznámky a doplňky kresby

zpět nahoru

Třída 2 – výškopis

zpět nahoru

Třída 3 – stavební a jiné objekty

zpět nahoru

Třída 4 – rozhraní kultur, druhů pozemků, oplocení, zeleň, komunikace

zpět nahoru

Třída 5 – technická infrastruktura

zpět nahoru

V následujícím dokumentu jsme popsali hlášení, se kterými se setkáváme při odevzdávání VFK s geometrickým plánem (GP) nebo pozemkovou úpravou (PÚ) na katastrálním úřadě (úřad). Pod každým hlášením jsou uvedeny nám známé možné příčiny a následně pak doporučení, jak problém vyřešit.

Hlášení