Znalosti

Praktický návod, jak automaticky plnit tabulky modulu GEPLAN, zpracoval pro uživatele systému KOKEŠ Ing. Karel Benda, dlouholetý pedagog katedry geomatiky ČVUT v Praze. Dokument ve formátu PDF s mnoha obrázky a minimem slov názorně, krok po kroku, demonstruje, doporučuje a radí „jak na to“.

Zde je možné si stáhnout Zpracování geometrického plánu ve formátu pdf. Jedná se o výtah z diplomové práce(autorka Bc. Adéla Hrubešová).

Technický standard polohopisu (zaměření skutečného stavu) je definován v metodickém pokynu pro výměnný formát pozemkových úprav (kapitola 5 a příloha 6), který vydal Státní pozemkový úřad. Tento atlas obsahuje seznam prvků definovaných ve standardu polohopisu. U většiny prvky je přiložen samostatný list s bližším popisem, způsobem zaměření v terénu a ukázkou zobrazení v mapě.

Členění

Jednotlivé prvky jsou děleny do následujících skupin:

 1. Náležitosti měřického náčrtu (vrstvy 1 – 7)
 2. Doplňky kresby (vrstvy 15 – 18)
 3. Hranice DKM (vrstvy 20 – 23)
 4. Ostatní polohopis DKM (vrstvy 30 – 38)
 5. Hranice (vrstvy 40 – 43)
 6. Ostatní polohopis (vrstvy 50 – 57)
 7. Výškopis (vrstvy 60 – 62)

Jednotlivé prvky jsou děleny do následujících tříd:

 1. Body, popis, poznámky a doplňky kresby
 2. Výškopis
 3. Stavební a jiné objekty
 4. Rozhraní kultur, druhů pozemků, oplocení, zeleň, komunikace
 5. Technická infrastruktura

Seznam prvků

Třída 1 – body, popis, poznámky a doplňky kresby

zpět nahoru

Třída 2 – výškopis

zpět nahoru

Třída 3 – stavební a jiné objekty

zpět nahoru

Třída 4 – rozhraní kultur, druhů pozemků, oplocení, zeleň, komunikace

zpět nahoru

Třída 5 – technická infrastruktura

zpět nahoru

V následujícím dokumentu jsme popsali hlášení, se kterými se setkáváme při odevzdávání VFK s geometrickým plánem (GP) nebo pozemkovou úpravou (PÚ) na katastrálním úřadě (úřad). Pod každým hlášením jsou uvedeny nám známé možné příčiny a následně pak doporučení, jak problém vyřešit.

Hlášení

Produkty pro desktop:

 • Produkty (KOKEŠ, MISYS, PROLAND) jsou dodávány jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi.
 • Produkty lze provozovat v prostředí operačních systémů MS Windows v těchto verzích:
  • Windows 11 – netýká se starších verzi produktů
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (podpora končí 10.1.2023)
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2

Podpora našich aktuálních verzí produktů na starších verzích operačního systému Windows končí současně s ukončením oficiální (rozšířené) podpory společnosti Microsoft.
(viz „Přehled informací o životním cyklu Windows“ http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/lifecycle)

 • Rychlost práce závisí rovněž na hardwarovém vybavení. Velmi doporučujeme, aby hardwarové vybavení pracovní stanice bylo lepší, než jsou minimální požadavky pro konkrétní operační systém. Bližší informace o těchto požadavcích naleznete na stránkách společnosti Microsoft.
 • Velikost a rozlišení monitoru volte s ohledem na úkoly, které potřebujete řešit s využitím našich produktů.

MISYS-WEB a Geoportál GEPRO

Serverová část:

 • Operační systém MS Windows v těchto verzích:
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8.1 (podpora končí 10.1.2023)
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2012 R2

Naše podpora starších verzí operačního systému Windows končí současně s ukončením oficiální (rozšířené) podpory společnosti Microsoft.
(viz „Přehled informací o životním cyklu Windows“ http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/lifecycle)

 • Procesor: Pro větší svižnost je výhodou dvou a víceprocesorová konfigurace, není však podmínkou. Lze říci, že hlavním limitujícím faktorem při kreslení vektorových dat je výkon procesoru.
 • Paměť: Minimální velikost paměti je 4 GB na jeden proces, využití paměti je limitováno množstvím dat.
 • Pevný disk: Disk s rychlostí čtení alespoň 100 MB/s (ustálené čtení).
 • Síťová karta: Síťová karta o rychlosti 1 Gb.
 • Doplňky: Rozhraní USB 2.0 a novější pro přenos dat, pokud se budou data přenášet přes externí disk, DVD apod.

Klientská část:

 • Podporujeme standardní internetové prohlížeče Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, Vivaldi apod. v aktuálních verzích. Na starších verzích nemusí aplikace fungovat stoprocentně. Podpora prohlížeče Internet Explorer byla ukončena.
 • Použitá technologie klientské aplikace zajišťuje nezávislost na používaném operačním systému, na straně klienta lze proto používat nejen Windows, ale také další operační systémy (např. Android, iOS, Linux apod.).

zpět nahoru