PROLAND

 PROLAND je určen uživatelům, kteří:

  • zpracovávají pozemkové úpravy 
  • připravují podklady pro zahájení pozemkových úprav
  • řeší navazující geodetické práce(zjišťování hranic, geometrické plány, obnovu operátu na podkadě PÚ, vytyčování hranic)

Zahrnuje plnou verzi systému KOKEŠ a vybrané funkce informačního systému MISYS

Podporuje:

  • výměnný formát pozemkových úprav VFP
  • platný standard pro PSZ
  • výměnný formát katastru nemovitostí VFK, včetně práce s pseudonymizovanými daty
  • a další

PROLAND lze rozšířit doplňkovými moduly systému KOKEŠ:

Nadstavba pro výpočet geometrického plánu a sestavení výsledků
do požadovaných formulářů: Výpočet výměr parcel (dílů), Výkaz výměr
podle KN, Výkaz údajů o BPEJ, Popisové pole GP a ZPMZ, Žádost o
potvrzení GP. Zadané údaje parcel se automaticky převezmou při exportu
změnových vět do VFK nebo při odevzdání GP pomocí WSGP.

Nadstavba pro vyrovnání lokálních geodetických sítí (rovinných i
výškových) včetně výpočtu přibližných souřadnic a grafické analýzy chyb.

DGNIN – nadstavba pro import výkesu ve formátu DGN

DXFIN – nadstavba pro import výkresu formátu DXF

DGNOUT – nadstavba pro uložení nebo export výkresů ve formátu DGN

DXFOUT – nadstavba pro uložení nebo export výkresů ve formátech DXF a DWG

Pro více informací nebo objednávku kontaktujte naše obchodní oddělení nebo použijte kontaktní formulář.