Ceník produktů GEPRO

platný od 01.11.2022

MISYS - geografický informační systém (GIS), desktop, verze 16
integrovaná aplikace pro obec, město, komerční užití od 19.200,-
- SPRÁVCE plně editační MISYS + převody DGNIN/OUT, DXFIN/OUT, pro obec, město, komerční užití od 48.000,-
- VIEW prohlížečka rastrových a vektorových dat – pouze pro nekomerční užití 0,-
- VIEW-PROFI prohlížečka rastrových a vektorových dat – pro komerční užití 3.600,-
- ATLAS DMT prostorové prohlížení dat – řezy, pohledy, vizualizace, hypsometrie 18.000,-
Geoportál GEPRO Intranet
intranetová aplikace na serveru zákazníka – cena dle počtu licencí dle dohody
Geoportál GEPRO Premium
internetový portál - komplexní zabezpečení provozu a správy aplikace s dohodnutým datovým a funkčním obsahem - roční paušál dle dohody
PASPORTY - doplňkové moduly pro systémy MISYS a Geoportály GEPRO
MISYS-PASPORT evidenční moduly pro správu majetku, technického vybavení apod. dle dohody
KOKEŠ - komplexní geodetický systém, verze 16
- ZÁKLAD seznam souřadnic, výpočetní funkce, grafické vstupy a výstupy 12.000,-
- VEKTOR ZÁKLAD + vektorová kresba včetně topologických operací 31.200,-
- STANDARD VEKTOR + komplexní práce s rastrovými daty 36.000,-
PROLAND - komplexní systém pro zpracování pozemkových úprav, verze 16
integrovaná aplikace pro projektování komplexních pozemkových úprav 57.600,-
Doplňkové moduly k výše uvedeným systémům
GEPLAN zpracování tabulek geometrických plánů 7.200,-
KNET výpočet a vyrovnání prostorových geodetických sítí 9.000,-
ATLAS-VRST automatická tvorba vrstevnic s využitím systému ATLAS DMT - STANDARD 24.600,-
Převodníkové moduly k výše uvedeným systémům
DGNIN vstup z DGN formátu systému Microstation do produktů firmy GEPRO 4.800,-
DGNOUT výstup z produktů firmy GEPRO do DGN formátu Microstation 7.200,-
DXFIN vstup z DXF formátu systému AutoCAD do produktů firmy GEPRO 4.800,-
DXFOUT výstup z produktů firmy GEPRO do DXF formátu AutoCAD 7.200,-
DTMIN vstup jednotného výměnného formátu DTM 0,-
DTMOUT výstup jednotného výměnného formátu DTM 15.000,-
SHPIN vstup z SHP formátu firmy ESRI do produktů firmy GEPRO 0,-
SHPOUT výstup z produktů firmy GEPRO do SHP formátu firmy ESRI 0,-

Samostatné licence

Uvedené ceny jsou platné pro nákup první licence. Při nákupu druhé licence je poskytována sleva 30 %, při třetí a dalších licencích sleva 50% ze základních cen.

Při povýšení (upgrade) jednotlivých produktů na aktuální verzi je účtováno 20% z ceny produktu za každou celočíselnou verzi.

Příklad: Za povýšení např. z verze 15 na verzi 16 je platba 20% ze základní ceny, v případě verze 14 bude činit 40%, z verze 13 pak 60% atd.

Při povýšení licencí stejných produktů je uplatňován systém slev jako u nákupu nových instalací. Druhá povyšovaná instalace má slevu 30 %, třetí a další 50 %.

Příklady povýšení (upgrade)

KOKEŠ-STANDARD povýšení STANDARD/verze 15 na STANDARD/verze 16 7.200,-
povýšení STANDARD/verze 14 na STANDARD/verze 16 14.400,-
PROLAND povýšení PROLAND/verze 15 na PROLAND/verze 16 11.520,-
povýšení PROLAND/verze 14 na PROLAND/verze 16 23.040,-

Síťové licence na produkty KOKEŠ a PROLAND

Síťové licence jsou výrazně cenově zvýhodněné. Každý uživatel síťové licence navyšuje cenu max. o 20%.

1 uživatel 1,2 x cena produktu
3 uživatelé 1,6 x cena produktu
5 uživatelů 2 x cena produktu
10 uživatelů 3 x cena produktu
20 uživatelů 5 x cena produktu

Technická podpora

Podpora nebude poskytována uživatelům verzí starších než 2 roky.

Podpora uživatelů bez předplatného nebo pronájmu bude zpoplatněna hodinovou sazbou.

Předplatné GEPRO na produkty KOKEŠ a PROLAND

Cena služby je 10 % ze základní ceny programového vybavení ročně

V této ceně je zahrnuto:

  • Právo používat vždy nejaktuálnější verze programového vybavení.
  • Právo využívat technickou podporu bezplatně.
  • Právo používat bezplatně modul DGNOUT.
  • Sleva na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS ve výši 10 % z vložného.
  • Nabídka platí pro vlastníky licencí počínaje verzí 15.

Poznámka: Licence lze používat i po případném ukončení služby Předplatné GEPRO.

Pronájem GEPRO

Cena služby je 25 % ze základní ceny programového vybavení ročně.

V této ceně je zahrnuto:

  • Časově omezená licence platící po dobu trvání pronájmu.
  • Přístup k aktuálním verzím a bezplatné technické podpoře po celou dobu pronájmu.
  • Sleva na Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS ve výši 10 % z vložného.

Poznámka: Po ukončení služby Pronájem GEPRO licence nelze používat.