Pasporty

Pasport je programová nadstavba systému MISYS, Geoportálu GEPRO Premium, resp. MISYS-WEB. Slouží zejména ke shromažďování údajů o různých objektech, nacházejících se v zájmovém území.

Hlavní pasporty

Obsahuje vpusti, odvodnění, svislé a vodorovné dopravní značení, mosty a opěrné prvky

Obsahuje dřeviny a pokos.

Obsahuje rozvaděče, svítidla a kabely

Ostatní pasporty